Xây dựng nông thôn mới

Đồng Văn đạt 87,25/100 điểm của 5 tiêu chuẩn quy định về phân loại đô thị loại V

Với 87,25/100 điểm đạt được qua đánh giá, phân loại theo 5 tiêu chuẩn quy định tại Nghị quyết 1210 ngày 25/5/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và những định hướng trong năm 2020, xã Đồng Văn đang được UBND huyện làm tờ trình đề nghị Sở Xây dựng thẩm định để trình UBND tỉnh công nhân là đô thị loại V.

Đồng Văn là một xã nằm phía Bắc huyện Yên Lạc diện tích đất tự nhiên 702,56 ha, dân số 13.769 người với 3.350 hộ gia đình. Đồng Văn có vị trí địa lý thuận lợi, có Quốc lộ 2C, Quốc lộ 2A, đường tránh Vĩnh Yên chạy qua, nên đã phát triển được nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ sản xuất kinh doanh như: Công ty cổ phần thép Vĩnh Phúc, Công ty TNHH Thương mại Vĩnh Phú, Công ty TNHH Khí Công nghiệp Quang Hưng, Công ty c phần Gốm và Xây dựng Đoàn Kết ... Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đồng Văn luôn chú trọng phát triển kinh tế, lấy kinh tế làm tiền đề để thúc đẩy phát triển phong trào văn hóa văn nghệ, TDTT. Hiện nay, đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao, truyền thống văn hóa được duy trì và phát huy; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn n định; quân sự, quốc phòng được củng cố và giữ vững. Các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới được giữ vững và nâng cao đảm bảo chất lượng. Hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu của nhân dân. Trong nhiều năm qua, Đảng bộ, Chính quyền xã đã làm tốt công tác quy hoạch đô thị và quản lý hành chính, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu an sinh xã hội. Đến nay, đối chiếu với 5 tiêu chuẩn quy định tại Nghị quyết 1210 ngày 25/5/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, xã Đồng Văn đã đạt  87,25/100 đim. Trong đó, xã đã hoàn thành các chỉ tiêu của 4 tiêu chuẩn về: cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội, về quy mô dân số đô thị; mật độ dân số; tỷ lệ  lao động phi nông nghiệp. Riêng tiêu chuẩn 5 về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị, xã Đồng Văn đạt 32/38 chỉ tiêu, đạt 51,5 điểm. Hiện nay, xã Đồng Văn đang tiếp tục định hướng, đầu tư nâng cấp để hoàn thiện các chỉ tiêu còn thiếu đạt đô thị loại V.

 

 

 

 

Với 87,25/100 điểm đạt được qua đánh giá, phân loại theo 5 tiêu chuẩn quy định tại Nghị quyết 1210 ngày 25/5/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và những định hướng trong năm 2020, xã Đồng Văn đang được UBND huyện làm tờ trình đề nghị Sở Xây dựng thẩm định để trình UBND tỉnh công nhân là đô thị loại V.

 

Th: Trần Biển

 

Ngày đăng: 12/06/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*