Xây dựng nông thôn mới

Xã Tề Lỗ được đề nghị công nhận là đô thị loại V

Với số điểm đạt được 84,5/100 điểm, xã Tề Lỗ đã được UBND huyện đề nghị Sở Xây dựng thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt công nhận xã là đô thị loại V

 

Cách trung tâm huyện 4 km, Tề Lỗ có vị trí địa lý tương đối thuận lợi với tuyến đường quốc lộ 2 C và tỉnh lộ 303 đi qua, có điều kiện tốt để phát triển kinh tế, giao lưu buôn bán, trao đổi hàng hoá với thị trường bên ngoài. Toàn xã có trên 405 ha diện tích tự nhiên và có dân số 9.242 người. Trên địa bàn xã có 01 Cụm công nghiệp làng nghề gần 26 ha, có nhiều doanh nghiệp đang hoạt động có hiệu quả. Trong những năm gần đây, Tề Lỗ đã chú trọng đến công tác quy hoạch để xây dựng xã trở thành đô thị với nhiều ngành nghề kinh doanh dịch vụ vận tải được phát triển mạnh và có tình hình chính trị, an ninh, quốc phòng luôn ổn định. Qua rà soát, đánh giá 49 chỉ tiêu hiện trạng theo 5 tiêu chuẩn quy định tại Nghị quyết số 1210 ngày 25/5/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, Tề Lỗ đã đạt 84,5/100 điểm. Trong đó tiêu chuẩn về vị trí, chức năng, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội, Tề Lỗ được đánh giá đạt 7/7 chỉ tiêu; Các tiêu chuẩn về quy mô dân số đô thị, mật độ dân số, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp, xã Tề Lỗ đều đạt chỉ tiêu quy định. Riêng với tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị gồm 38 chỉ tiêu, xã Tề Lỗ chỉ đạt 33 chỉ tiêu, đạt 45,75 điểm. Với các chỉ tiêu chưa đạt, bao gồm: hệ thống cấp nước sạch, nhà tang lễ, cây xanh đô thị, chỉ tiêu về Y tế, xã Tề Lỗ đang tiếp tục đầu tư, nâng cấp trong thời gian tới.

Với số điểm đạt được 84,5/100 điểm, xã Tề Lỗ đã được UBND huyện đề nghị Sở Xây dựng thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt công nhận xã là đô thị loại V

 

Trần Biển

 

Ngày đăng: 10/06/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*