Tuyển dụng Công chức, Viên chức

Kế hoạch tuyển dụng giáo viên mầm non đã qua thi tuyển và hợp đồng theo chỉ tiêu được HĐND tỉnh giao từ năm 2016 đến năm 2019 của huyện Yên Lạc

...

 

BBT

 

Ngày đăng: 10/06/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*