Xây dựng nông thôn mới

Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2020 của huyện Yên Lạc hướng đến hoàn thành tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu

Các hoạt động hưởng ứng sẽ được toàn hyện hướng đến mục tiêu hoàn thành tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu

 

Để làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của mọi người đối với công tác nước sạch và sệ sinh môi trường, từ đó có hành động tích cực, hữu hiệu để chung tay bảo vệ nguồn tài nguyên nước và sệ sinh môi trường, hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2020, huyện Yên Lạc sẽ tổ chức các chiến dịch truyền thông để nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân đối với công tác này, đồng thời tăng cường quản lý, khai thác các công trình cấp nước và công trình vệ sinh hiệu quả, bền vững. Huyện cũng sẽ ra quân làm vệ sinh môi trường; thu gom xử lý chất thải, rác thải; khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, hồ ao hệ thống thoát nước; tu sửa, bảo dưỡng công trình cấp nước tập trung; tổ chức trồng cây xanh, tổng vệ sinh tại các trụ sở cơ quan, đơn vị, trạm xá, trường học, chợ, bến xe, mơi công cộng … trong điều kiện đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các quy định của Chính phủ về an toàn và phòng chống dịch bệnh Covid-19. Huyện Yên Lạc huy động toàn dân làm tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá gắn với phong trào “Cấp nước an toàn vì sức khoẻ cộng đồng” gắn với việc sử dụng nước tiết kiệm, hợp vệ sinh, xây dựng nếp sống xanh, sạch, đẹp tại mỗi khu dân cư.

Thời gian phát động và tổ chức hưởng ứng sẽ được bắt đầu từ ngày 29/4 đến ngày 30/6/2020 và có thể kéo dài đến ngày Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn 28/8. Các hoạt động hưởng ứng sẽ được toàn hyện hướng đến mục tiêu hoàn thành tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu.

 

Trần Biển

 

Ngày đăng: 02/06/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*