Tin Văn Hóa xã hội

Yên Lạc phát triển được 60 CLB gia đình phát triển bền vững và nhóm phòng, chống bạo lực gia đình.

Hiệu quả của các mô hình đã góp phần giữ gìn, phát huy văn hoá gia đình và truyền thống tốt đẹp của dòng họ; xây dựng được tình làng nghĩa xóm, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau để cùng thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, qua đó phát huy được những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và của quê hương.

Năm 2008, Yên Lạc có 05 xã được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chọn làm thí điểm mô hình CLB Gia đình phát triển bền vững và Nhóm Phòng, chống bạo lực gia đình, bao gồm: Khu phố 1 Trung - Thị trấn Yên Lạc, thôn 2 - xã Trung Hà, thôn Thiệu Tổ - xã Trung Nguyên, thôn Tảo Phú - xã Tam Hồng, thôn Nhật Chiêu - xã Liên Châu. Đến nay, các mô hình này luôn phát huy hiệu quả dưới các hình thức hoạt động như: tư vấn giúp nhau phát triển kinh tế, nuôi con khoẻ dạy con ngoan, xây dựng gia đình tiến bộ hạnh phúc … và đã thu hút đông đảo hội viên tham gia.

 

 

Bên cạnh đó, huyện tích cực hướng dẫn các thôn, làng, tổ dân phố, các xã, thị trấn đăng ký địa chỉ tin cậy, đường dây nóng và nhân rộng các mô hình CLB gia đình phát triển bền vững và nhóm phòng, chống bạo lực gia đình tại cộng đồng. Đến nay, toàn huyện đã phát triển được 60 CLB gia đình phát triển bền vững và nhóm phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng được 114/154 địa chỉ tin cậy và 142/154 đường dây nóng tại công đồng thôn dân cư. Các CLB này định kỳ sinh hoạt 4 lần/năm và ngoài ra còn tổ chức các buổi giao lưu, toạ đàm 1 - 2 lần/năm. Hiệu quả của các mô hình đã góp phần giữ gìn, phát huy văn hoá gia đình và truyền thống tốt đẹp của dòng họ; xây dựng được tình làng nghĩa xóm, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau để cùng thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, qua đó phát huy được những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và của quê hương.


Trần Biển

 

Ngày đăng: 02/06/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*