Thông tin đấu thầu

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 03 thửa đất tại thôn Lưỡng 2 và khu vực Chéo Miêu Cốc, thôn Miêu Cốc, xã Trung Kiên, huyện Yên Lạc

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 03 thửa đất tại thôn Lưỡng 2 và khu vực Chéo Miêu Cốc, thôn Miêu Cốc, xã Trung Kiên, huyện Yên Lạc

BBT

 

Ngày đăng: 01/06/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục