Tin Văn Hóa xã hội

Yên Lạc tăng cường công tác phố biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật trong năm 2020

trong năm 2020, huyện Yên Lạc sẽ tập trung triển khai có chất lượng, hiệu quả các mục tiêu của Đề án về thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2021.

Với mục tiêu tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại các địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật; đồng thời cung cấp, phổ biến kịp thời cho cán bộ, nhân dân các quy định pháp luật mới ban hành trong các lĩnh vực đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, môi trường, an toàn giao thông, khiếu nại, tố cáo, hình sự, xử phạt vi phạm hành chính ... qua đó từng bước giảm số vụ việc và người vi phạm pháp luật, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong năm 2020, huyện Yên Lạc sẽ tập trung triển khai có chất lượng, hiệu quả các mục tiêu của Đề án về thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2021.

 

 

Theo đó, huyện sẽ đẩy mạnh các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và sự phối hợp với các địa phương trong tổ chức thực hiện. Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn trọng điểm sẽ được huyện tập trung vào các lĩnh vực pháp luật về đất đai, môi trường, giao thông, xây dựng, an toàn thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, bạo lực gia đình, tệ nạn xã hội, khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và các nội dung phục vụ triển khai thực hiện các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh, phục vụ Đại hội Đảng các cấp...

UBND huyện giao cho Phòng Tư pháp huyện là cơ quan thường trực của Hội đồng PBGDPL; Các cơ quan: Công an huyện, Thanh tra huyện, Trung tâm Văn hoá – Thông tin – Thể thao huyện và các xã, thị trấn bên cạnh việc đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, cần kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, để góp phần hạn chế thấp nhất tình trạng khiếu kiện tập trung đông người, vượt cấp, trái pháp luật nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ Đại hội Đảng các cấp.

 

Trần Biển

 

 

Ngày đăng: 28/05/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*