Tin An ninh quốc phong

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới

Trong giai đoạn 2010-2020, huyện Yên Lạc có 02 địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội là Thị trấn Yên Lạc và xã Nguyệt Đức.

Yên Lạc là huyện đồng bằng nằm phía Nam tỉnh Vĩnh Phúc, có diện tích tự nhiên 107,7km2, dân số trên 160.000 người. Huyện có 17 đơn vị hành chính với 154 thôn, tổ dân phố. Thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”, UBND huyện đã tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản trên đến các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về tầm quan trọng của công tác phòng, chống tội phạm; đồng thời tập trung chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn huyện trong tình hình mới.

 

 

Trong giai đoạn 2010-2020, huyện Yên Lạc có 02 địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội là Thị trấn Yên Lạc và xã Nguyệt Đức. Hàng năm, UBND huyện chỉ đạo Công an huyện bố trí, cử cán bộ có nhiều kinh nghiệm, có thời gian công tác lâu năm để kịp thời nắm tình hình, giải quyết các vụ việc. Năm 2019, huyện đã thực hiện chuyển hóa thành công 01 địa bàn trọng điểm là Thị trấn Yên Lạc, đồng thời phối hợp với Sở Nội vụ, Công an tỉnh bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã trên địa bàn. Đến nay, 17/17 xã, thị trấn đã bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã theo quy định.

Cũng từ năm 2010 đến nay, huyện Yên Lạc không có cán bộ, công chức bị xử lý do bao che, dung túng tội phạm hoặc có biểu hiện tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm; chỉ có 5 cán bộ, công chức có vợ hoặc chồng, con bị xử lý hình sự.

Hiện nay, cùng với tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về phòng, chống tội phạm, huyện Yên Lạc đang tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, kết hợp chặt chẽ giữa công tác phòng, chống tội phạm với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trần Biển

 

Ngày đăng: 29/05/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*