Tin Văn Hóa xã hội

Yên Lạc xây dựng chính quyền điện tử để nâng cao hiệu quả công việc và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp

Việc triển khai thực hiện xây dựng chính quyền điện tử không những tạo được môi trường làm việc liên thông, hiện đại và chuyên nghiệp mà còn tiết kiệm được thời gian, chi phí, đồng thời từng bước nâng cao hiệu quả công việc và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Cùng với các huyện, thành phố trong tỉnh, việc thực hiện chính quyền điện tử ở huyện Yên Lạc trong những năm qua đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Nâng cao hiệu quả công việc và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, huyện Yên Lạc đã thực hiện đầu tư nâng cấp hệ thống mạng Lan và bổ sung thiết bị công nghệ thông tin, trang bị máy tính cho cán bộ công chức, viên chức thuộc khối UBND huyện, đồng thời đã cài đặt chương trình diệt Virut BKAV endpoint. Đến nay, huyện đã có 01 cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin trực tiếp quản trị mạng và có 123 cán bộ, công chức, viên chức có chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng ứng dụng CNTT.

 

 
Hoạt động của Cổng thông tin điện tử huyện Yên Lạc đã cập nhật đầy đủ các chuyên mục, cung cấp nhiều thông tin về lĩnh sử phát triển, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, truyền thống văn hóa, địa giới hành chính, bản đồ cấp huyện; tích hợp hơn 500 thủ tục hành chính, trong đó có hơn 200 thủ tục hành chính mức độ 2 và liên kết Dịch vụ công trực tuyến cấp tỉnh; Đăng tải 13 dự án, hạng mục mời gọi đầu tư, qua đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khai thác và sử dụng thông tin.
 

Trong ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả công việc, huyện Yên Lạc đã đưa vào sử dụng phần mền quản lý văn bản. Đến nay, phần mềm đã tích hợp 565 tài khoản và có 11.203 văn bản đi, 46.780 văn bản đến; có 34 chứng thư số của cá nhân, cơ quan đã đi vào hoạt động. Từ năm 2020 đến nay, toàn huyện đã có 2.687 văn bản được ký số trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành, đạt tỷ lệ 62,8% số văn bản đi được ký số qua phần mềm.


Tuấn Anh 

 

Ngày đăng: 27/05/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*