Tin Văn Hóa xã hội

Chuyển biến từ Chương trình phòng, chống ma tuý trên địa bàn huyện

Tính đến tháng 4/2020 trên địa bàn huyện hiện có 227 người liên quan đến ma túy, trong đó số người trong độ tuổi từ 18-55 tuổi: 222 người, trên 55 tuổi là 05 người. Số người nghiện ma túy đến thời điểm tháng 04/2020 có hồ sơ quản lý trên địa bàn huyện là 202 người.

Thời gian qua, tình hình người nghiện và tội phạm về ma tuý có nhiều diễn biến phức tạp với phương thức, thủ đoạn rất tinh vi. Cùng với đó thì tình trạng nghiện ma túy tổng hợp đang có chiều hướng gia tăng, độ tuổi ngày càng trẻ hóa. Triển khai công tác phòng, chống ma túy, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống ma túy trên địa bàn huyện. Các cơ quan chức năng của huyện đã chủ động tổ chức các đợt tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy; phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội nói chung cũng như tội phạm, tệ nạn ma túy nói riêng tại các địa bàn trọng điểm, đồng thời triển khai có hiệu quả các quy chế phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội; tăng cường thông tin, truyền thông về hoạt động phòng, chống ma tuý, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cùng với các loại ma túy đã xuất hiện trước đây như thuốc phiện, heroin, cần sa… ngày nay tình hình còn nghiêm trọng hơn khi xuất hiện càng nhiều các loại ma túy tổng hợp, các chất hướng thần như ma túy đá… Tình trạng thanh, thiếu niên có lối sống đua đòi, sử dụng các chất ma túy tổng hợp dạng “ma túy đá” ngày càng gia tăng. Qua điều tra, phân tích nguyên nhân dẫn đến nghiện ma túy của một bộ phận thanh, thiếu niên đang trong độ tuổi lao động nhưng không có việc làm, lười lao động, thanh, thiếu niên có lối sống đua đòi thường xuyên tụ tập, rủ nhau mua ma túy tổng hợp (ma túy đá) để cùng nhau sử dụng các chất ma túy tổng hợp dạng “đá”… Bên cạnh đó, do thiếu hiểu biết, nhận thức kém cho rằng sử dụng ma túy tổng hợp khó gây nghiện nên nhiều thanh, thiếu niên đã rủ nhau dùng thử, dẫn tới lạm dụng và nghiện nặng. Tính đến tháng 4/2020 trên địa bàn huyện hiện có 227 người liên quan đến ma túy, trong đó số người trong độ tuổi từ 18-55 tuổi: 222 người, trên 55 tuổi là 05 người. Số người nghiện ma túy đến thời điểm tháng 04/2020 có hồ sơ quản lý trên địa bàn huyện là 202 người.  

     

 

Bằng các biện pháp tuyên truyền sâu rộng dưới nhiều hình thức tới người dân về những chủ trương, đường lối của Bộ chính trị về công tác phòng chống ma túy trên mọi mặt trận, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát các xã có nhiều đối tượng nghiện trên địa bàn để có kế hoạch áp dụng biện pháp xử lý hành chính là đưa đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, trong 4 năm qua công tác phòng chống ma túy huyện Yên Lạc đã đạt được những kết quả khả quan. Toàn huyện đã không còn các tụ điểm ma túy, số người nghiện ma túy trong những năm gần đây đã giảm đáng kể, một số đối tượng nghiện đã tự giác tham gia cai nghiện với các hình thức phù hợp.            

Với việc đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền như: treo băng zôn, pano, áp phích tại các khu vực đông dân cư; tổ chức được 08 hội nghị với 950 lượt người tham dự; phát thanh trên đài truyền thanh huyện hơn 40 lượt tin bài và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về hậu quả, tác hại của ma túy; kiến thức pháp luật về phòng, chống ma túy cho đội ngũ cán bộ cốt cán ở cơ sở và quần chúng nhân dân, nhất là học sinh THCS, THPT, huyện đã chủ động phòng ngừa và sớm ngăn chặn được các nguyên nhân, điều kiện phát triển của tội phạm, tệ nạn ma túy. Bên cạnh đó, qua công tác nắm tình hình phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong quản lý Nhà nước về ANTT liên quan đến phòng, chống ma túy, các lực lượng chức năng trong huyện đã tham mưu, kiến nghị với cấp có thẩm quyền khắc phục những hạn chế và thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống ma túy. Cũng nhờ vậy đã giúp cho huyện quản lý các đối tượng đúng theo tinh thần Nghị định 94/2009/NĐ-CP và hỗ trợ tích cực cho các đối tượng sau cai nghiện thực hiện tốt quy định của Nhà nước, hạn chế tái nghiện.

Trong đấu tranh chống tội phạm ma tuý, các địa phương trong huyện đã chủ động phối hợp với ngành Công an theo dõi, nắm bắt tình hình, chủ động phát hiện và tham gia các hoạt động triệt phá các ổ nhóm và đối tượng vận chuyển, tàng trữ và sử dụng các chất ma túy; đưa vào danh sách theo dõi các đối tượng nghiện, nghi nghiện, có nguy cơ phạm tội để tuyên truyền, vận động qua đó giảm thiểu các tác hại của ma túy và nảy sinh tội phạm. Một trong những kết quả thu được trong công tác phòng, chống ma tuý thời gian qua là huyện đã “Chặn cầu” để “Giảm cung” ma tuý trên địa bàn khi thực hiện hàng loạt các biện pháp như: rà soát, thống kê danh sách, lập hồ sơ quản lý người nghiện; phát hiện lập hồ sơ xử lý hành chính, giáo dục đối tượng tại gia đình và cộng đồng; đưa người vào cơ sở chữa bệnh - Cai nghiện bắt buộc theo Nghị định 221 của Chính phủ và làm tốt công tác vận động quần chúng nhân dân và người nghiện thực hiện việc cai nghiện tự nguyện.

Có thể nói, công tác phòng chống ma túy trên địa bàn huyện trong thời gian qua luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trong quá trình tổ chức thực hiện. Các quy định về quản lý sau cai nghiện, cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng, kỹ năng thu thập thông tin, tiêu chí xác định người nghiện ma túy và các chế độ chính sách trong công tác cai nghiện phục hồi đã được các địa phương trong huyện triển khai thực hiện kịp thời, góp phần giữ vững an toàn xã hội.      

Với mục tiêu kiềm chế sự gia tăng người nghiện ma túy trên địa bàn; duy trì xã, thị trấn không liên quan ma túy; kiểm soát chặt chẽ, tập trung triệt xóa các điểm, không để hình thành tụ điểm phức tạp về mua bán và kiên quyết không để tình trạng tội phạm ma túy hoạt động công khai trắng trợn gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Toàn huyện phấn đấu hạn chế thấp nhất tỷ lệ tái nghiện. Để đạt được mục tiêu này, cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy cũng như tác hại của ma túy qua các phương tiện thông tin, huyện Yên Lạc sẽ quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh hợp pháp các loại tiền chất, chất gây nghiện, chất hướng thần, thuốc tân dược, thuốc thú y có chứa tiền chất ma túy. Huyện cũng sẽ tiến hành tổng điều tra, rà soát, thống kê người sử dụng ma túy trên toàn huyện và nhân rộng hiệu quả hoạt động của các đội tình nguyện và điểm tư vấn trong công tác phòng, chống ma tuý.

 

Trần Biển

 

Ngày đăng: 23/05/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*