Tin kinh tế

Triển khai Kế hoạch sản xuất nông nghiệp vụ Mùa, vụ Đông năm 2020

Tập trung chỉ đạo thắng lợi sản xuất nông nghiệp vụ Mùa, vụ Đông năm 2020, huyện Yên Lạc yêu cầu có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết phục vụ tốt nhất cho sản xuất trồng trọt nhằm đảm bảo diện tích gieo trồng, đúng thời vụ, cơ cấu giống. Bên cạnh đó, việc chủ động trong phòng, chống thiên tai và công tác phòng, trừ sinh vật gây hại cây trồng cũng được huyện yêu cầu chỉ đạo thực hiện quyết liệt, kịp thời.

Với mục tiêu là đảm bảo diện tích, thời vụ, năng suất, chất lượng sản phẩm cây trồng, hạn chế tình trạng để đất trống, nhất là vụ Đông, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân gom ruộng, tích tụ ruộng đất phát triển sản xuất quy mô lớn, huyện Yên Lạc phấn đấu có hơn 5.025 ha diện tích gieo trồng cây vụ Mùa, 2.780 ha diện tích gieo trồng cây vụ Đông. Tổng sản lượng lương thực có hạt vụ Mùa, vụ Đông năm 2020 đạt 31.674 tấn. Trong đó năng suất lúa vụ Mùa đạt 60 tạ/ha; ngô đạt năng suất 50 tạ/ha; Vụ Đông, năng suất ngô đạt 51 tạ/ha; đậu tương đạt năng suất 20 tạ/ha...

Để đạt chỉ tiêu năng suất, chất lượng sản phẩm cây trồng đề ra, huyện đang chỉ đạo phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, UBND các xã, thị trấn tích cực tuyên truyền khuyến khích nông dân đầu tư thâm canh áp dụng KHKT mới vào sản xuất, tiếp tục áp dụng kỹ thuật cấy lúa theo hiệu ứng hàng biên; xây dựng các mô hình tích tụ ruộng đất sản xuất quy mô lớn, phát triển sản xuất lúa chất lượng, rau quả hàng hóa an toàn theo VietGAP. Theo đó, vụ Mùa, nông dân nên sử dụng các giống lúa có giá trị kinh tế cao như: Thiên Ưu 8, Đài thơm 8, DQ11, ADI28, nếp N97 và khuyến khích gieo mạ khay cấy tập trung bằng máy. Cây màu, tập trung mở rộng diện tích cây đậu tương, dưa chuột, rau các loại, trồng cỏ chăn nuôi, đưa ngô biến đổi gen vào gieo trồng. Vụ Đông thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng đa dạng hoá cây trồng, tăng diện tích các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như: rau các loại, cà chua, bí đỏ, tăng diện tích đậu tương.

 

 

Triển khai thực hiện kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp, UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo dự án sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Hồng Phương, tạo điều kiện thuận lợi để các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển như: Chuối tiêu hồng ở xã Liên Châu; rau xanh tại các xã: Đại Tự, Liên Châu, Văn Tiến, Hồng Phương. UBND huyện cũng khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất tập trung gắn với chuỗi giá trị gia tăng và triển khai các giải pháp để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hàng hoá quy mô lớn. 

 

Trần Biển

 

Ngày đăng: 23/05/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*