ĐH Đảng bộ các cấp

Đại hội Đảng bộ xã Trung Nguyên nhiệm kỳ 2020 – 2025

Trong 2 ngày 21 và 22 /05/2020, Đảng bộ xã Trung Nguyên đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo có đồng chí: Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Huyện uỷ; Trần Thanh Thọ - UVBTV HU, PCT UBND huyện, Tổ công tác chỉ đạo Đại hội Đảng của huyện và 126 đảng viên tiêu biểu trong toàn Đảng bộ.

Đại hội đã nghe các báo cáo: Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 – 2020; Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo của BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020. Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Trung Nguyên đã thực hiện hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra. Các chỉ tiêu đều đạt, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra. Trong 5 năm, tổng giá trị sản xuất của xã đạt hơn 758 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng bình quân đạt trên 13%/năm, vượt mục tiêu Đại hội. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng Nông - Lâm nghiệp - Thủy sản chiếm 13,33%, Công nghiệp, TTCN – XD 35,06%, Thương mại và Dịch vụ đạt 51,61%. Giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt 71 triệu đồng/năm, vượt mục tiêu Đại hội đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của xã giảm xuống còn 1,29%.

Điểm nhấn trong nhiệm kỳ là Đảng bộ đã tập trung phát triển mạnh thương mại – dịch vụ, khi có tới 783 hộ kinh doanh dịch vụ với nhiều ngành nghề đa dạng như: buôn bán hàng tạp hoá, vật liệu xây dựng, kinh doanh vận tải, kinh doanh xăng dầu, thu mua phế liệu… Xã có tổng thu ngân sách đạt 175,7 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều khởi sắc, an ninh trật tự được đảm bảo, cơ sở hạ tầng được đầu tư, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện đáng kể. Phong trào VH - VN, TDTT của xã diễn ra sôi nổi thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, có trên 91% số hộ gia đình đạt văn hóa, 9/9 làng đạt làng VH đạt. Sự nghiệp giáo dục đào tạo được phát triển với cả 3/3 trường đều giữ vững đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. Sự nghiệp Y tế được quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và tiếp tục giữ vững chuẩn Quốc gia về y tế, có trên 90% tỷ lệ người dân tham gia BHYT. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ đã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 CT/ TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 ( Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Công tác tổ chức cán bộ được bổ sung, kiện toàn đảm bảo hoạt động có hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm túc. Hoạt động của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 5 năm qua, xã có 160 tập thể và 573 cá nhân trên các lĩnh vực như: phát triển kinh tế, công tác đoàn thể, chính quyền được khen thưởng. Trong xây dựng NTM, Đảng bộ đã chỉ đạo, tuyên truyền nhân dân giữ vững và nâng cao các tiêu chí theo hướng đạt chuẩn của xã NTM nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu.

Đảng bộ đã nghiêm túc đánh giá những tồn tại, hạn chế, rút ra những nguyên nhân và 6 bài học kinh nghiệm để chỉ đạo thành công các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội.

Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ xã Trung Nguyên tập trung xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân, kỷ cương, trách nhiệm; phát triển mạnh về kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, đảm bảo quốc phòng – an ninh, nâng cao đời sống nhân dân; phấn đấu xây dựng xã Trung Nguyên đạt xã NTM nâng cao. Đảng bộ xã phấn đấu đến năm 2025 đạt tổng giá trị sản xuất 1.267 tỷ đồng, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân từ 10 – 11%/năm; đưa cơ cấu kinh tế hai ngành Công nghiệp, TTCN, xây dựng và Thương mại dịch vụ đạt trên 90%; Giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt từ 100 – 120 triệu đồng/năm. Xã phấn đấu có 3 thôn đạt thôn NTM kiểu mẫu .

Phát biểu tại Đại hội Đồng chí: Nguyễn Văn Hùng, Bí thư huyện ủy Yên Lạc, đã nghi nhận những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân xã Trung Nguyên đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 -2020. Đồng chí Bí thư Huyện uỷ đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ và nhân dân xã Trung Nguyên cầntiếp tục lãnh, chỉ đạo đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao giá trị sản xuất hàng hóa, tiếp tục thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Về công tác xây dựng Đảng, cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chủ động nắm bắt dư luận và định hướng tư tưởng chính trị trong toàn Đảng bộ, phải xây dựng Đảng bộ thật sự đoàn kết nội bộ để nỗ lực thực hiện đạt và hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra.

Đồng chí Bí thư Huyện uỷ đã tặng Lãng hoa của BCH Đảng bộ huyện Yên Lạc chúc mừng Đại hội Đảng bộ xã Trung Nguyên..

 

 

Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc và trách nhiêm cao, 126 đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ xã Trung Nguyên đã bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020- 2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Yên Lạc lần thứ 22./.

 

Nguyễn Thịnh

 

Ngày đăng: 22/05/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*