ĐH Đảng bộ các cấp

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tam Hồng nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng bộ xã Tam Hồng vừa long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2020 – 2025

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Văn Dũng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Trần Thanh Thọ - TVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện; Hà Thái Dương – HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; Tổ công tác chỉ đạo Đại hội của huyện; các đồng chí nguyên lãnh đạo các phòng, ban của Trung ương, ở tỉnh, huyện, xã qua các thời kỳ, cán bộ tiền khởi nghĩa, đảng viên lão thành và 151 đảng viên tiêu biểu của Đảng bộ xã.

Trong 05 năm qua, phát huy các điều kiện thuận lợi, Đảng bộ và nhân dân xã Tam Hồng triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 đạt kết quả quan trọng khá toàn diện trên các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng với nội dung trọng tâm là nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nhờ đó, từ chi bộ đến Đảng bộ đều được xây dựng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên được cải thiện và nâng cao, khối đại đoàn kết toàn dân không ngừng được củng cố đã tạo lên sức mạnh tổng lực để đảng viên và nhân dân xã Tam Hồng hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra.

Các chỉ tiêu chủ yếu cơ bản đều đạt và vượt so với mục tiêu Đại hội, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm ước đạt 12,8% (vượt 0,4% so mục tiêu ĐH). Trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản đạt trên 133 tỷ đồng; giá trị SX CN-TTCN-XD đạt trên 508 tỷ đồng, tăng bình quân 13,93%/năm; TM-DV đạt 590,8 tỷ đồng, tăng bình quân hơn 15 %/năm; thu nhập bình quân đầu đạt 75 triệu đồng/người/năm, vượt 0,98 triệu đồng so với mục tiêu ĐH. Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2020 giảm còn 1,3%. Cơ sở hạ tầng được quan tâm xây dựng đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương, nhất là các công trình giao thông, thiết chế văn hóa, y tế, giáo dục.

Lĩnh vực văn hóa – xã hội được quan tâm đầu tư đúng mức; công tác khuyến học khuyến tài được coi trọng; chất lượng giáo dục đào tạo không ngừng được nâng cao. Hoạt động văn hóa thông tin, thể dục thể thao ngày càng khởi sắc. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có nhiều khởi sắc với 09/13 thôn đạt thôn văn hóa 5 năm liền, 92,7% gia đình đạt gia đình văn hóa.

Quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được duy trì ổn định. Các tổ chức chính trị và đoàn thể luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ được phân công, không ngừng đổi mới về nội dung, nâng cao về chất lượng. Hoạt động của tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ có nhiều đổi mới, trình độ đội ngũ được nâng lên, cơ bản đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân gắn bó giữa Đảng với nhân dân, bộ mặt nông thôn mới khởi sắc. Công tác xây dựng đảng được coi trọng, việc kiểm điểm đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hàng năm được thực hiện đảm bảo khách quan, dân chủ; việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (khóa XII) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” được thực hiện đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu đề ra, được cấp trên đánh giá nghiêm túc. Hàng năm, Đảng ủy và Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy xây dựng chương trình công tác kiểm tra giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, đồng thời tổ chức thực hiện các cuộc tự kiểm tra, giám sát đảm bảo thời gian quy định.

Phát huy những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ xã Tam Hồng phấn đấu nhịp độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm tăng 10,32%; thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 118,9 triệu đồng; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 100%; Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, kết nạp từ 60-70 đảng viên; nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, thôn văn hóa; xây dựng 1-2 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; phấn đấu xã đạt danh hiệu xã NTM nâng cao…

 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hoàng Văn Dũng – Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ xã Tam Hồng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Để thực hiện thắng lợi những chỉ tiêu, mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí đề nghị Đảng bộ xã Tam Hồng quan tâm thực hiện tốt một số nội dung: cấp ủy, chính quyền tập trung khai thác tốt tiềm năng, phát huy thế mạnh để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, làm tốt công tác quy hoạch, hoàn thành xây dựng xã NTM nâng cao, xây dựng đô thị xã Tam Hồng trở thành Thị trấn. Đầu tư phát triển sự nghiệp văn hóa thông tin, thể thao, đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế; quan tâm phát triển giáo dục ở các cấp học, thực hiện công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển nguồn nhân lực; chú trọng công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, tích cực giảm nghèo, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giải quyết tốt những vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở; thực hiện tốt công tác quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị. Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới,… Để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hoàng Văn Dũng đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình, lựa chọn để bầu được các đồng chí ưu tú, xứng đáng nhất vào BCH khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

 

Nhân dịp này, đồng chí Hoàng Văn Dũng – Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã tặng lẵng hoa của Huyện ủy chúc mừng Đại hội.

 

 

Trên tinh thần đoàn kết, công khai, dân chủ, Đại hội đã sáng suốt bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Lạc lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; đồng thời thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

Anh Đào

 

Ngày đăng: 20/05/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*