Thời sự tổng hợp

Nhiều nội dung quan trọng được Chủ tịch UBND huyện kết luận tại hội nghị thường kỳ UBND huyện tháng 5/2020

Tại hội nghị thường kỳ tháng 5 được tổ chức vào ngày 15/5/2020 vừa qua, sau khi nghe Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng HĐND&UBND, Tài chính – Kế hoạch, Thanh tra, Tư pháp, Ban CHQS huyện trình bày các dự thảo báo cáo, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Xuân Thông đã kết luận nhiều nội dung quan trọng và giao nhiệm vụ cho từng cơ quan, yêu cầu khẩn trương tổ chức thực hiện.

Về thưc hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, Chủ tịch UBND huyện thống nhất nội dung dự thảo báo cáo do phòng Tài chính - Kế hoạch huyện xây dựng; đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát số liệu trong báo cáo, sau khi có số liệu chính thức của Cục Thống kê tỉnh yêu cầu cập nhật, thống nhất số liệu trong báo cáo cho phù hợp. Về nội dung báo cáo, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu cần đánh giá khái quát, ngắn gọn,  nêu lên những khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Mục đầu tư XDCB cần bổ sung nhiệm vụ triển khai thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đê tả sông Hồng kết hợp đường giao thôn; triển khai lập Đề án thành lập thị trấn Tam Hồng. Lĩnh vực môi trường, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu cần đánh giá rõ thời gian triển khai thực hiện nạo vét, xử lý các thủy vực; triển khai xây dựng nhà máy xử lý rác thải xã Tam Hồng. Trong phòng, chống dịch Covid-19, cần đẩy mạnh việc triển khai hỗ trợ kinh phí cho các đối tượng được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-TTg của Chính phủ. Về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2020, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp ở một số lĩnh vực như: Triển khai thực hiện hỗ trợ 03 mô hình nuôi cá sông trong ao; một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong lĩnh vực Công nghiệp - TTCN; lĩnh vực môi trường bổ sung nhiệm vụ hoàn thành và vượt chỉ tiêu giao xây dựng, cải tạo rãnh thoát nước thải khu dân cư; tiếp tục đầu tư xây dựng 1 đến 2 nhà máy xử lý rác thải; công tác thông tin, tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp; công tác xây dựng nông thôn mới; hoàn thành dồn thửa, đổi ruộng tại 02 xã Đại Tự, Hồng Phương và tổ chức triển khai đối với các xã, thị trấn trên địa bàn huyện... Chủ tịch UBND huyện giao phòng Tài chính – Kế hoạch huyện tiếp tục nghiên cứu rà soát, tiếp thu các ý kiến tham gia, nghiên cứu chỉnh sửa; báo cáo Chủ tịch UBND huyện cho ý kiến.

Về Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp cuối năm 2019 HĐND huyện, Chủ tịch UBND huyện cơ bản thống nhất nội dung dự thảo báo cáo do Văn phòng HĐND&UBND huyện xây dựng; Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan liên quan tiếp tục kiểm tra, làm rõ, cập nhật kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 16 HĐND huyện gửi Văn phòng HĐND&UBND huyện trước ngày 22/5/2020 để chỉnh sửa.

Quyết định về nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công giai đoan 2021-2025, Chủ tịch UBND huyện cơ bản thống nhât nội dung dự thảo Quyêt định do phòng Tài chính – Kố hoạch huyện xây dựng. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn căn cứ dự thảo Quyết định về nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của huyện, xây dựng kế hoạch đầu tư công 2021-2025 của xã, thị trấn, về số liệu trong kế hoạch thống nhất theo số liệu được giao.

 

 

 

Đối với Báo cáo tình hình thi hành Hiến pháp, Văn bản QPPL của cơ quan nhà nước cấp trên và Nghị quyết của HĐND huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu phải đánh giá sâu hơn việc triển khai thi hành các Nghị quyết của HĐND tỉnh, HĐND huyện; việc triển khai công tác tuyên truyền các Luật mới ban hành; đánh giá hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến GDPL. Các tồn tại, hạn chế, nguyên nhân cần rà soát đánh giá chính xác để từ đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2020. Chủ tịch giao phòng Tư pháp huyện tiếp tục nghiên cứu rà soát, tiếp thu các ý kiến tham gia, nghiên cứu chỉnh sửa; báo cáo Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách khối cho ý kiến.

Về một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan liên quan ở huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện các nhiệm vụ, cụ thể: Tập trung quyết liệt chỉ đạo thực hiện, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đồng tình ủng hộ để thực hiện hoàn thành chỉ tiêu được giao xây dựng cống, rãnh thoát nước thải khắc phục ô nhiễm môi trường. Khuyến khích các xã, thị trấn huy động triển khai tối đa việc xây dựng rãnh thoát nước thải trên địa bàn quản lý. UBND các xã, thị trấn cần tập trung triển khai xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Đặc biệt đối với 03 xã: Tam Hồng, Yên Đồng, Liên Châu tập trung xây dựng xã NTM nâng cao, và xây dựng 02 thôn NTM kiểu mẫu. Hiện nay việc triển khai xử lý vi phạm đất đai trên địa bàn huyện tiến độ rất chậm, UBND huyện đã có quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch, đề nghị các xã, thị trấn tập trung quyết liệt triển khai xử lý vi phạm đất đai trên địa bàn quản lý theo kế hoạch đề ra. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện khẩn trương hoàn thiện báo cáo kết quả kiểm tra các trường họp đã thu tiền sử dụng đất nhưng chưa giao đất, báo cáo UBND huyện. Chủ tịch UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn tập trung quyết liệt triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020; tập trung quyết toán các dự án hoàn thành.

 

Trần Biển

 

 

Ngày đăng: 20/05/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục