Tin Văn Hóa xã hội

Yên Lạc chuyển biến từ thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới

Để đẩy mạnh Chương trình quốc gia về bình đẳng giới, huyện Yên Lạc sẽ tiếp tục có các chính sách ưu tiên về việc làm, chính sách cán bộ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý các cấp. Cùng với đó, huyện sẽ tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị. Đồng thời giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm; tăng cường sự tiếp cận của phụ nữ nghèo ở nông thôn đối với các nguồn lực kinh tế, thị trường lao động.

Yên Lạc là huyện có dân số trên 157.000 người, trong đó nữ chiếm trên 50%. Số lao động trong độ tuổi là 76.200 người, chiếm trên 50,0% dân số. Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong những năm qua, các cấp uỷ Đảng, chính quyền trong huyện luôn quan tâm tới việc thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới và ngày càng có những bước chuyển mới. Cụ thể trong 10 năm qua, UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội, trong đó  có nhiều kế hoạch, văn bản về công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện nhà. Bên cạnh đó, cùng với những ưu tiên trong công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, chuyển giao KHKT, phụ nữ trong huyện cũng đã tích cực hăng hái tham gia các chương trình kinh tế của địa phương, tích cực lao động tìm tòi, học tập nâng cao trình độ văn hóa, nâng cao tay nghề, mạnh dạn áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, thực hiện chuyển đối cơ cấu kinh tế và đẩy mạnh CNH-HĐH trên địa bàn huyện.

 

 

Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp uỷ

 

Đến nay, sau 10 thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020, huyện đã tăng cường được sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, qua đó đã từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị. Huyện cũng giảm được khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm và tăng cường sự tiếp cận của phụ nữ nghèo ở nông thôn đối với các nguồn lực kinh tế, thị trường lao động. Huyện ủy, UBND huyện đã tạo điều kiện để Hội Phụ nữ được ký hợp đồng ủy thác với Ngân hàng CSXH với số vốn 97,265 tỷ đồng giúp phụ nữ sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; tổ chức 185 hội nghị tư vấn giới thiệu việc làm cho 6.350 lượt người, mở 153 lớp dạy nghề cho 9.054 lượt phụ nữ làm việc tại các công ty, xí nghiệp trong và ngoài tỉnh, giúp phụ nữ có việc làm ổn định và nâng cao thu nhập.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, từng bước bảo đảm sự tham gia bình đẳng giữa nam và nữ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, toàn huyện có 54/54 trường đạt chuẩn quốc gia. Trong đó tỷ lệ học sinh nữ ở các cấp học đạt từ 44,6% đến 47,2% tổng số học sinh. 

Bảo đảm bình đẳng giới trong tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, trong nhiều năm qua, huyện đã thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ, trẻ em, cấp thuốc miễn phí, khám, chữa bệnh phụ khoa cho hàng nghìn phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trị giá hàng trăm triệu đồng. Tỷ lệ phụ nữ được tiếp cận với các dịch vụ y tế trên 85%, phụ nữ sử dụng các biện pháp tránh thai đạt trên 76,5%. Các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế được triển khai thực hiện đạt kết quả cao.

Đặc biệt, thực hiện mục tiêu bảo đảm bình đẳng giới trong đời sống gia đình, từng bước xóa bỏ bạo lực, huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản về bình đẳng giới, qua đó đã tác động sâu sắc vào nhận thức tự giác và thói quen chia sẻ công việc của nam giới với nữ giới trong công việc gia đình và xã hội. Toàn huyện có 40.881/44.447 gia đình được công nhận đạt Danh hiệu “Gia đình văn hóa”, chiếm tỷ lệ 92%. Trong gia đình, người phụ nữ được tôn trọng và được tham gia nhiều hơn vào các quyết định quan trọng vào hoạt động sản xuất nâng cao mức thu nhập về kinh tế. Phụ nữ có nhiều điều kiện hơn để tham gia học tập và các hoạt động xã hội.

Có thể nói, thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020, huyện Yên Lạc đã tạo được sự chuyển biến trong nhận thức của cấp uỷ, chính quyền, các ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân. Bằng nhiều chương trình hành động phối hợp giữa UBND và Hội LHPN các xã, thị trấn, đã tạo điều kiện cho phụ nữ được tham gia vào các chương trình như: chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tiếp cận công nghệ thông tin, tập huấn chuyển giao KHKT, tham gia các hoạt động văn hoá – xã hội; hỗ trợ vay vốn cho phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động nữ, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện xuống còn 1,35%.

Để đẩy mạnh Chương trình quốc gia về bình đẳng giới, huyện Yên Lạc sẽ tiếp tục có các chính sách ưu tiên về việc làm, chính sách cán bộ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý các cấp. Cùng với đó, huyện sẽ tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị. Đồng thời giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm; tăng cường sự tiếp cận của phụ nữ nghèo ở nông thôn đối với các nguồn lực kinh tế, thị trường lao động.


Trần Biển

 

Ngày đăng: 20/05/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*