Tin Văn Hóa xã hội

Yên Lạc tăng cường chỉ đạo, quản lý các cơ sở hoạt động bơi, lặn phòng chống tai nạn đuối nước trẻ em

Trong những năm qua, hoạt động bơi lặn trên địa bàn huyện đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Các bể bơi tư nhân trong khu dân cư ngày càng phát triển đáp ứng nhu cầu luyện tập thể dục thể thao, phổ cập bơi lặn của một bộ phận nhân dân trong đó phố biến là trẻ em, qua đó đã giúp tăng cường sức khoẻ, phòng chống đuối nước cho trẻ em.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả tích cực đem lại thì hoạt động này còn tiềm ẩn những yếu tố rủi ro khó lường. Một số cơ sở bơi lặn tư nhân tự phát xây dựng và hoạt động khi chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo an toàn cho người tham gia hoạt động bơi lặn, UBND huyện đã Chỉ thị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, các cơ sở kinh doanh dịch vụ bơi lặn thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước, thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, chấn chỉnh, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh dịch vụ bơi lặn theo quy định pháp luật. Tăng cường tuyên truyền phòng chống đuối nước cho trẻ em; tổ chức mở các lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng hoạt động bơi lặn, tuyên truyền đảm bảo an toàn phòng chống đuối nước trẻ em. Phòng Lao động, TB&XH huyện phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai tốt nội dung kế hoạch phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn trong môi trường nước cho trẻ em. Phòng Giáo dục& ĐT huyện chỉ đạo các nhà trường quán triệt tới học sinh, phụ huynh đảm bảo an toàn, phòng chống đuối nước cho trẻ em. Tuyên truyền, hướng dẫn các kỹ năng hoạt động bơi lặn, phòng chống đuối nước cho học sinh. Đoàn TNCS HCM huyện tổ chức các hoạt động vui chơi bổ ích, an toàn cho thanh thiếu nhi nhất là hoạt động trong dịp nghỉ hè.

 

 

 

UBND huyện Yên Lạc chỉ thị cho UBND các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, nhắc nhở, xử lý các cơ sở hoạt động bơi lặn chấp hành theo quy định pháp luật, đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh bể bơi không đủ điều kiện hoạt động. Các cơ sở tư nhân tổ chức hoạt động bơi lặn chấp hành các quy định của pháp luật về tổ chức hoạt động bơi lặn, bổ sung, hoàn thiện đầy đủ các cơ sở vật chất đảm bảo tuyệt đối an toàn khi tổ chức bơi lặn, chịu trách nhiệm trước pháp luật về những vi phạm khi xảy ra.

 

 

Trần Biển

 

 

Ngày đăng: 19/05/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*