Xây dựng nông thôn mới

Yên Lạc đẩy nhanh tiến độ thực hiện xã nông thôn mới nâng cao

Sau khi rà soát các nội dung cần thực hiện để đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2020, các xã đã nhanh chóng bắt tay vào tổ chức thực hiện. Mặc dù có những bứt phá mạnh mẽ trong từng tiêu chí thực hiện và có xã mạnh dạn đề ra mục tiêu hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao trong tháng 10/2020, xong vẫn còn có các nội dung tiêu chí ở bước chuẩn bị đầu tư.

Đến nay, xã Liên Châu đã đạt các tiêu chí về phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân; Giáo dục & Đào tạo, Văn hóa; Hệ thống chính trị, hành chính công, qua đó đã đạt 23/29 chỉ tiêu. Để hoàn thành 2 tiêu chí còn lại là tiêu chí hạ tầng kinh tế - xã hội và tiêu chí vệ sinh môi trường, xã Liên Châu đang tập trung cải tạo, nâng cấp 4 tuyến đường giao thông nông thôn, trồng thêm cây xanh tại Trung tâm văn hoá xã và các nhà văn hoá thôn, đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân thường xuyên vệ sinh đường làng, ngõ xóm xanh sạch đẹp, thu gom rác thải và xử lý đúng theo quy định.

 

 

Trường Mầm non xã Liên Châu

 

Xã Tam Hồng đạt thêm 2 tiêu chí gồm tiêu chí về phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân; giáo dục & đào tạo, văn hoá, qua đó đạt 20/29 chỉ tiêu của xã nông thôn mới nâng cao. Hiện nay, xã đang tập trung trồng lại cây xanh hai bên đường các tuyến đường giao thông trục thôn, liên thôn; đầu tư xây dựng nhà lớp học 8 phòng, nhà giáo dục thể chất trường Tiểu học Tam Hồng 1 để đạt chuẩn mức độ 2. Bên cạnh đó, xã sẽ tiến hành xây dựng sân vận động Trung tâm văn hoá xã; trồng cây xanh các nhà văn hoá thôn Phù Lưu, Lũng Thượng, Trại Lớn, Nho Lâm, Nho Lẻ; xây dựng nhà làm việc một cửa vào hoạt động để đảm bảo giải quyết hồ sơ đúng hạn, trong đó có 10% hồ sơ được giải quyết trước hạn.

 

 

 

 

Cơ sở hạ tầng nông thôn xã Tam Hồng được chỉnh trang

 

 

Xã Yên Đồng đạt thêm các tiêu chí về phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân; Văn hoá và giáo dục - đào tạo, đạt 19/29 chỉ tiêu nông thôn mới. Các tiêu chí như: tiêu chí hạ tầng kinh tế - xã hội; tiêu chí vệ sinh môi trường và tiêu chí hệ thống chính trị, hành chính công đang được xã tập trung thực hiện trong năm 2020. Để đạt thêm được 3 tiêu chí này, xã đang tập trung xây mới Nhà lớp học 8 phòng học trường Mầm non, xây mới bếp ăn bán trú trường Mầm non để đảm bảo trường được công nhân lại Trường đạt chuẩn mức độ 2. Cùng với đó, xã thực hiện cải tạo, nâng cấp Nhà văn hoá thôn Gia, thôn Đông Mẫu và vận động nhân dân trồng cây xanh trong khuôn viên các nhà văn hoá thôn.

 

 

 

Một góc Yên Đồng

 

Trần Biển

 

 

Ngày đăng: 19/05/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*