ĐH Đảng bộ các cấp

Đại hội Chi bộ Văn phòng HĐND & UBND nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chi bộ Văn phòng HĐND & UBND huyện Yên Lạc vừa tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Xuân Thông Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc; Trần Thanh Thọ - Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch TT UBND huyện; Tổ công tác chỉ đạo Đại hội của huyện và 28 đảng viên trong Chi bộ

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Văn phòng HĐND & UBND huyện Yên Lạc đã luôn chủ động tham mưu cho lãnh đạo UBND huyện trong việc xây dựng chương trình công tác tuần, tháng, năm và toàn khóa; phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng nhiều loại văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao..... . Chi bộ Văn phòng HĐND & UBND huyện đã quán triệt triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng đạt hiệu quả tốt, các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, bám sát các nhiệm vụ, các mặt công tác chuyên môn. Là đầu nối giúp UBND xử lý công việc hàng ngày, Văn phòng HĐND & UBND huyện đã tổ chức chu đáo các hội nghị, cuộc họp của UBND; tổ chức công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của  UBND; đảm bảo các điều kiện vật chất, tài chính phục vụ hoạt động của UBND và các cơ quan tham mưu, theo phân công, phân cấp. Nhiệm kỳ 2015- 2020, Văn phòng HĐND & UBND huyện đã giúp cho UBND huyện ban hành được 30.054 quyết định, 2.162 báo cáo, 10. 813 văn bản hành chính, 38 Chỉ thị, 10 công điện, 20 Quyết định QPPL, tiếp nhận xử lý 26.705 văn bản do cấp tỉnh chuyển đến; ban hành 5.302 văn bản chỉ đạo triển khai đến các xã, thị trấn. Văn phòng HĐND & UBND huyện cũng đã cung cấp đầy đủ thông tin, phục vụ HĐND, chỉ đạo có hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ; công tác quản trị mạng; công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư, KNTC. Kết quả đã tiếp nhận 2.725 lượt công dân, nhận xử lý 583 đơn, trong đó đơn thuộc thẩm quyền cấp huyện 158 đơn, cấp xã 293 đơn, các cơ quan khác 132 đơn. Bên cạnh đó, lĩnh vực y tế được thực hiện đúng chức năng quản lý nhà nước, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; công tác thống kê được đổi mới, cải tiến về phương pháp thu thập số liệu đáp ứng yêu cầu kịp thời, đầy đủ về thông tin cho công tác quản lý KT- XH.

Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chi bộ Văn phòng HĐND & UBND huyện phấn đấu đạt mục tiêu: hàng năm Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, cơ quan được chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ thi đua; đảng viên cán bộ công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ, được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Giấy khen, danh hiệu chiến sỹ thi đua của Chủ tịch UBND huyện; hàng năm 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó trên 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ,

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Thanh thọ - Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện - Tổ trưởng tổ công tác chỉ đạo Đại hội của huyện đã đánh giá cao kết quả mà Chi bộ Văn phòng HĐND & UBND huyện đạt được trong nhiệm kỳ qua, và mong muốn trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Chi bộ tiếp tục lãnh chỉ đạo, làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo HĐND và UBND huyện các văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH theo nội dung, kế hoạch, theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chi bộ cần bám sát các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Trung ương và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; các văn bản cụ thể về thi hành Điều lệ Đảng, Quy chế, Chương trình làm việc của cấp ủy và tình hình thực tiễn của cơ quan để tham mưu cho lãnh đạo HĐND, UBND huyện điều hành phát triển kinh tế xã hội.

 

 

Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Đại hội Chi bộ đã bầu ra Ban Chấp hành khoá mới gồm 06 đồng chí; bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025, và bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Yên Lạc lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

 

 

Nguyễn Thịnh

 

 

Ngày đăng: 18/05/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*