ĐH Đảng bộ các cấp

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Trung Hà nhiệm kỳ 2020 – 2025

Trong 02 ngày 11-12/5/2020, Đảng bộ xã Trung Hà long trọng tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Hùng – Bí thư Huyện ủy; Trần Thanh Thọ - TVHU, Phó Chủ tịch TT UBND huyện; Tổ công tác chỉ đạo đại hội và gần 150 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Trung Hà phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Kinh tế tiếp tục phát triển nhanh bình quân đạt 13,2%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng CN-TTCN-XD, thương mại và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp; Thu nhập bình quân đầu người đạt 83,6 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 5,15% năm 2015 xuống còn 1,15%; Bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Lĩnh vực văn hóa, xã hội của xã có nhiều tiến bộ, hàng năm, có trên 94% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Cơ sở vật chất giáo dục, y tế, hạ tầng cơ sở cơ bản đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Chất lượng giáo dục toàn diện và chất lượng giáo dục mũi nhọn được duy trì, công tác xã hội hóa giáo dục được đẩy mạnh, các trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I. Tỷ lệ sinh bình quân hàng năm là 1,2%. Chính sách xã hội, lao động việc làm luôn được quan tâm, giải quyết được việc làm tại chỗ và việc làm mới cho trên 1.150 lao động, toàn xã hiện có 73 lao động ngoài nước, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 75%. Hệ thống chính trị của xã được củng cố, hoạt động của tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị có nhiều đổi mới. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Số đảng viên đủ tư cách hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 70-80%; công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới luôn được chú trọng và quan tâm, trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 38 đảng viên,...

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Trung Hà đề ra mục tiêu: Tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm 9,5%; thu nhập bình quân đầu người đạt 117,1 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm dưới 1,0%; tỷ lệ giải quyết việc làm thường xuyên trên 95%; nâng tỷ lệ lao động được đào tạo nghề trên 82%; số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa đạt trên 85%; 95% người dân tham gia bảo hiểm y tế; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân hàng năm; giữ vững ANCT-trật tự ATXH; phấn đấu xã đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2024, 01 thôn dân cư NTM kiểu mẫu vào cuối năm 2020, 01 thôn dân cư NTM kiểu mẫu vào năm 2023; kết nạp từ 45-50 đảng viên; Đảng bộ hàng năm được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên,...

 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Huyện ủy ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ xã Trung Hà đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời nhn mạnh một số nội dung: Đưa ra các giải pháp ngắn hạn và dài hạn để xã sớm đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu; tập trung khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh, huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương; tiếp tục đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội, quan tâm phát triển giáo dục ở các cấp học; chú trọng công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, tích cực giảm nghèo, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; tập trung đẩy mạnh phát triển văn hóa, xây dựng nếp sống văn hóa; thực hiện thật tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; giải quyết tốt những vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở, thực hiện tốt công tác quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế; tiếp tục xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong đảng bộ, trong cấp ủy; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; nghiêm túc thực hiện quy chế nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo, cán bộ chủ chốt; quan tâm thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, phát triển đảng viên, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, v.v....

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Hùng – Bí thư Huyện ủy đã tặng lẵng hoa của Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện chúc mừng Đại hội.

 

 

 

Trên tinh thần đoàn kết, công khai, dân chủ, Đại hội đã sáng suốt bầu Ban Chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

 

Anh Đào – Tuấn Anh

 

Ngày đăng: 13/05/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*