Thời sự tổng hợp

Yên Lạc tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã trong đại dịch Covid-19

Để tập trung phòng chống, giảm thiểu tác động của dịch Covid-19, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Xuân Thông đã yêu cầu các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện; UBND các xã, thị trấn thông tin đến khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn huyện về các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Trung ương đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, cụ thể:

- Về hỗ trợ vay vốn và cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí tín dụng ngân hàng: Thực hiện theo Thông tư 01 ngày 13/3/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Hỗ trợ về thuế: Thực hiện theo Công văn 897 ngày 03/3/2020 của Tổng cục Thuế và Nghị định 41 ngày 08/4/2020 của Chính phủ về gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất.

- Việc tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất: Thực hiện theo Văn bản số 860 ngày 17/3/2020 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

- Về lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn: Thực hiện theo Công văn 245 ngày 18/3/2020 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

- Về việc vay tiền để trả lương ngừng việc cho người lao động: Thực hiện theo Nghị quyết 42 ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 quy định cụ thể người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính được vay tiền để trả lương ngừng việc cho người lao động.

- Về hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19: Thực hiện theo Công văn số 2698 ngày 16/4/2020 của Bộ Công thương.

Trong quá trình hướng dẫn, chỉ đạo các HTX trên địa bàn huyện triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Trung ương cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Xuân Thông cũng yêu cầu các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tổng hợp báo cáo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của các HTX thuộc nghành lĩnh vực đơn vị quản lý, gửi UBND huyện Yên Lạc trước ngày 20 hàng tháng.

 

Trần Biển

 

Ngày đăng: 12/05/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục