Thời sự tổng hợp

Tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn huyện Yên Lạc

Để chấm dứt tình trạng vi phạm về đất đai, UBND huyện giao Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước pháp luật, cấp ủy, chính quyền nếu thiếu cương quyết trong chỉ đạo phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm về đất đai phát sinh trên địa bàn.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về đất đai và xử lý, giải quyết dứt điểm các tồn tại, vi phạm về đất đai do lịch sử trước đây để lại, qua đó chấm dứt tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai phát sinh mới trên địa bàn huyện, lập lại kỷ cương thực thi pháp luật về đất đai, huyện Yên Lạc đã phân loại từng trường hợp vi phạm để xử lý giải quyết theo phương châm dễ làm trước khó làm sau và phấn đấu giải quyết xong các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai theo kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm thực thi công vụ, trách nhiệm của người đứng đầu và thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật đất đai. Hiện nay, huyện đang tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị từ huyện đến xã, thị trấn; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đất đai để người sử dụng đất thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ trong quản lý, sử dụng đất đai. Bên cạnh đó, huyện đổi mới một bước về công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, dứt điểm, đúng pháp luật những vi phạm về quản lý và sử dụng đất đai phát sinh tại cơ sở. Trong số 2.117 trường hợp còn tồn tại, vi phạm về đất đai tính đến ngày 31/12/2019, trong năm 2020 huyện sẽ giải quyết xong các trường hợp do đã thu tiền nhưng chưa gia đất và thực hiện xử lý theo đúng lộ trình với các trường hợp vi phạm, đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch.

 

 

Để chấm dứt tình trạng vi phạm về đất đai, UBND huyện giao Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước pháp luật, cấp ủy, chính quyền nếu thiếu cương quyết trong chỉ đạo phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm về đất đai phát sinh trên địa bàn. UBND huyện cũng gia phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Thanh tra huyện, Công an huyện tập trung thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, đồng thời nắm bắt tình hình vi phạm về đất đai tại các khu vực, địa bàn, tổ chức là những “điểm nóng” về vi phạm để điều tra, xử lý đối với các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.

 

Trần Biển

 

Ngày đăng: 08/05/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục