Thời sự tổng hợp

Yên Lạc giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo

Với những cách làm hiệu quả, thiết thực, thời gian qua, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (KNTC) trên địa bàn huyện Yên Lạc được các cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh, chỉ đạo thực hiện nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, hạn chế phát sinh vụ việc phức tạp, khiếu nại vượt cấp, góp phần ổn định chính trị, phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và thúc đẩy phát triển KT – XH ở địa phương.
Lãnh đạo UBND huyện Yên Lạc duy trì lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng.

 

Năm 2020 diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, việc thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư KNTC có vai trò quan trọng góp phần phục vụ tốt Đại hội Đảng bộ các cấp.

Xác định điều đó, Huyện ủy, UBND huyện Yên Lạc lãnh, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở tăng cường thực hiện tốt công tác đối thoại và duy trì nghiêm túc lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng, Quy định 11 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân.

Huyện chỉ đạo nâng cao vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác giải quyết đơn thư, KNTC của công dân. Năm 2020, Thanh tra huyện chủ động tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Chỉ thị 20 – CT/HU về tăng cường công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN.

Huyện Yên Lạc quán triệt nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC tới cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân thông qua nhiều hình thức như: hệ thống loa truyền thanh, hội nghị...; niêm yết công khai lịch lãnh đạo UBND huyện, UBND các xã, thị trấn tiếp công dân; bố trí cơ sở vật chất bàn ghế, phòng làm việc khi công dân đến làm việc; công khai, minh bạch các thủ tục liên quan đến công tác giải quyết đơn thư, KNTC.

Chỉ đạo thành lập các tổ công tác xác minh giải quyết đơn thư, KNTC; bố trí, phân công những cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất làm công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, KNTC, thường xuyên giúp cấp ủy, chính quyền trong việc giám sát, theo dõi, ghi chép sổ sách phân loại đơn thư, KNTC của công dân theo đúng trình tự, thủ tục…

Từ đầu năm 2020 đến nay, toàn huyện tiếp 364 lượt công dân đến làm việc tại trụ sở tiếp công dân cấp huyện, xã và tiếp nhận, xử lý 47 đơn thư KNTC, trong đó: cấp huyện tiếp nhận 35 đơn đủ điều kiện; cấp xã tiếp nhận, xử lý 12 đơn thuộc thẩm quyền.

Tuy số lượng công dân đến trụ sở tiếp công dân ở cấp huyện, cấp xã tăng hơn so với những tháng đầu năm 2019 là 147 lượt người, song tính chất, mức độ đơn thư, KNTC của công dân không gay gắt, không phức tạp, chủ yếu đề nghị giải quyết một số nội dung liên quan đến vấn đề đất đai, GPMB, chế độ chính sách, tình trạng ô nhiễm môi trường…

Huyện ủy, UBND huyện quyết liệt chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện và UBND các xã, thị trấn phối hợp các cơ quan có liên quan xem xét, giải quyết kịp thời các nội dung kiến nghị, đơn thư của công dân. Đối với những vụ việc phức tạp, kéo dài hoặc các vụ việc do UBND tỉnh giao, UBND huyện tổ chức họp với các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn có liên quan đến nội dung đơn, bàn biện pháp giải quyết dứt điểm vụ việc.

Cụ thể như vụ việc của ông Lê Văn Quý, đại diện một số hộ dân khu tái định cư thôn Đại Nội, xã Bình Định có kiến nghị về việc bị thu hồi đất để phục vụ dự án xây dựng tuyến đường Yên Lạc – Vĩnh Yên đã được giao đất tái định cư và cấp giấy chứng nhận QSDĐ nhưng vẫn ghi nợ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.

Theo kết quả giải quyết, ngày 5/2/2020, Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc đã có văn bản trả lời kiến nghị của công dân về nội dung: Việc ghi nợ nghĩa vụ tài chính trên giấy chứng nhận QSDĐ đối với các hộ dân được giao đất tái định cư là đúng quy định.

Các hộ gia đình được giao đất tái định cư đã được cấp giấy chứng nhận QSDĐ có ghi nợ nghĩa vụ tài chính trên giấy chứng nhận QSDĐ đã cấp khi muốn xóa ghi nợ nghĩa vụ tài chính trên giấy chứng nhận QSDĐ phải thực hiện tài chính theo đúng quy định.

Chủ tịch UBND xã Tam Hồng Đỗ Văn Khang cho biết: Để làm tốt công tác giải quyết đơn thư, KNTC phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp, ngay từ đầu, địa phương nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác tiếp công dân, giải quyết KTNC; tập trung đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật cho quần chúng nhân dân.

Phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ hòa giải ở thôn. Bởi vậy, những mâu thuẫn của người dân trong thôn được tổ hòa giải giải quyết nhanh chóng, kịp thời. Nhờ đó, số đơn thư vượt cấp trên địa bàn xã không có, 100% đơn thư, kiến nghị đều giải quyết đúng thời hạn.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ các giải pháp, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KTNC trên địa bàn huyện Yên Lạc có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền huyện Yên Lạc đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại tới quần chúng nhân dân; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, quyết định thanh tra, giải quyết KNTC đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn.

Theo: Thanh Tuyền (Báo VP)

 

Ngày đăng: 07/05/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*