Tin kinh tế

Yên Lạc vẫn đạt tốc độ tăng trưởng khá trong tháng 4/2020

Đi cùng với nhiệm vụ trọng tâm là công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, huyện Yên Lạc đã chỉ đạo các cấp, các ngành tháo gỡ khó khăn, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Nhờ vậy, trong tháng 4 năm 2020, kinh tế của huyện vẫn đạt tốc độ tăng trưởng khá.

Các biện pháp trong chỉ đạo, hướng dẫn nông dân chăm sóc cho cây trồng vụ Xuân; đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa và hỗ trợ đưa giống mới, đưa máy nông nghiệp vào sản xuất được các địa phương đẩy mạnh. Hoạt động sản xuất của các làng nghề truyền thống được duy trì phát triển ổn định. Mặc dù hoạt động sản xuất công nghiệp - TTCN như phôi thép, sắt thành phẩm, sản xuất vật liệu xây dựng có giá trị tăng trưởng chậm, xong công tác GPMB, xúc tiến đầu tư vào các Cụm Công nghiệp được triển khai tích cực. Bên cạnh đó, công tác quản lý, kiểm tra an toàn thực phẩm, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vi phạm an toàn thực phẩm cũng được tăng cường trong thời gian phòng, chống dịch bệnh.

 

 

Đặc biệt trong tháng 4, nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công điện số 01/CĐ-CT ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, toàn huyện đã thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội, giữ khoảng cách giữa người với người, hạn chế di chuyển, tiếp xúc, giao tiếp, đeo khẩu trang khi ra ngoài, nơi làm việc; các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, cơ sở thờ tự, tôn giáo, khu vui chơi giải trí... tạm dừng hoạt động; dẹp dứt điểm các chợ cóc, chợ tạm, quán ven đường, vỉa hè; các cơ quan, đơn vị bố trí một số cán bộ, công chức, viên chức thường trực, còn lại sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà, đảm bảo đúng quy định, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thực hiện giám sát, theo dõi chặt chẽ các trường hợp cách ly y tế tại nhà, và đến nay đã không còn trường hợp nào phải cách ly, theo dõi. Toàn huyện đã tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm 370 trường hợp không chấp hành quy định về phòng, chống dịch với tổng số tiền phạt 83.650.000 đồng. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 15, triển khai thực hiện Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới; chuẩn bị các điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 trong hệ thống giáo dục, sẵn sàng đón học sinh đi học trở lại.

 

 

Hiện nay, huyện đang tập trung các giải pháp để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh và người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đồng thời chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy nhanh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm đề ra, trong đó có nội dung hoàn thành việc tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và xây dựng NTM nâng cao giai đoạn 2021 – 2025.

 

Trần Biển

 

Ngày đăng: 07/05/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*