Thời sự tổng hợp

Yên Lạc triển khai, giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19

Sáng ngày 5/5/2020, UBND Huyện Yên Lạc tổ chức Hội nghị triển khai giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân trên địa bàn huyện gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Tới dự có đồng chí Trần Thanh Thọ - TVHU, Phó Chủ tịch TT UBND huyện.

 

Hội nghị nhằm triển khai thực hiện đúng, đủ, kịp thời việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19  và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Theo quy định các nhóm đối tượng được hỗ trợ gồm: Người có công và gia đình chính sách; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đến thời điểm ngày 31/12/2019; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, hoặc nghỉ việc không hưởng lương; hộ kinh doanh có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu/năm tạm ngừng kinh doanh từ 1/4/2020; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm; người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động.

Việc hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách. Đảm bảo thực hiện hỗ trợ trên nguyên tắc tự nguyện của đối tượng. Đối tượng hỗ trợ thuộc diện được hưởng từ 02 chế độ hỗ trợ trở lên tại Nghị quyết số 42/NQ-CP thì chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất; không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia.

Huyện chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan triển khai, đôn đốc, kiểm tra các địa phương thực hiện kế hoạch này; định kỳ tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, các khó khăn, vướng mắc và báo cáo đề xuất giải pháp tháo gỡ về UBND huyện.

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí của huyện theo kế hoạch để đảm bảo thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ theo quy định. Hướng dẫn các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện thanh toán, quyết toán kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ theo đúng quy định hiện hành.

Phòng Văn hóa và Trung tâm Văn hóa Thông tin – Thể thao huyện tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, yêu cầu, nội dung, tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg và Kế hoạch của huyện.

UBND các xã, thị trấn quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn về các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch triển khai của UBND huyện. Căn cứ Kế hoạch này, xây dựng Kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Tổ chức hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng, mức hỗ trợ, tiến độ thực hiện và tính công khai, minh bạch, không để xảy ra tình trạng lợi dụng, trục lợi chính sách.

Ủy ban MTTQ huyện và các hội, đoàn thể tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên và nhân dân về chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg và Kế hoạch này. Chủ trì xây dựng và triển khai kế hoạch giám sát thực hiện chính sách của chính quyền các cấp ngay từ khâu triển khai rà soát, xác định đối tượng tới khâu tổ chức chi trả và thanh quyết toán.

Bảo hiểm xã hội huyện tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn cho các doanh nghiệp, người lao động đủ điều kiện được hỗ trợ thực hiện các thủ tục, hồ sơ liên quan tới việc xác nhận về bảo hiểm xã hội.

Để đảm bảo thực hiện các biện pháp hỗ trợ được triển khai đúng đối tượng, công bằng, chính xác và kịp thời, UBND huyện đã thành lập 03 tổ công tác kiểm tra, giám sát UBND các xã, thị trấn, các cơ quan chức năng có liên quan ngay từ khâu lập danh sách các đối tượng trong diện được hỗ trợ đến các bước chi trả tiền hỗ trợ đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, xử lý kịp thời những sai sót, vướng mắc nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân.

 

Anh Đào

 

Ngày đăng: 05/05/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*