Phòng, chống Dịch Corona

Yên Lạc sớm hoàn thành việc rà soát, lập danh sách các đối tượng thụ hưởng để thực hiện chi trả kịp thời, đầy đủ nhằm phát huy hiệu quả của chính sách hỗ trợ.

Triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo tinh thần của Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, huyện Yên Lạc đang chỉ đạo các cơ quan có liên quan và UBND các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành việc rà soát, lập danh sách các đối tượng thụ hưởng để thực hiện chi trả kịp thời, đầy đủ nhằm phát huy hiệu quả của chính sách hỗ trợ.

Để đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, công bằng, chính xác, đúng đối tượng, tránh để trục lợi chính sách, huyện yêu cầu cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương vào cuộc một cách quyết liệt, đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của chính sách, đồng thời nắm vững nguyên tắc, nội dung, quy trình, thủ tục đề nghị hỗ trợ theo quy định. Huyện chỉ đạo Phòng Lao động-TB&XH huyện tổng hợp chính xác danh sách người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội theo đúng quy định hiện hành xong trước ngày 7/5/2020; phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ các đối tượng thụ hưởng theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Cùng với việc công khai rộng rãi đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh, góp ý và hướng dẫn giải đáp các chính sách, Phòng LĐ-TB&XH huyện phải chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra để đảm bảo thực hiện nghiêm minh, có hiệu quả các chính sách hỗ trợ người dân. Thời gian xong trước ngày 30/6/2020.

 

 

 

Bên cạnh đó, huyện chỉ đạo Chi nhánh Ngân hàng CSXH huyện hướng dẫn người sử dụng lao động về thủ tục, hồ sơ và thực hiện cho vay đúng quy định. Thời gian xong trước ngày 05/5/2020. BHXH huyện và Chi Cục thuế khu vực Vĩnh Tường đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn cho các doanh nghiệp, người lao động đủ điều kiện được hỗ trợ thực hiện các thủ tục, hồ sơ liên quan tới việc xác nhận về bảo hiểm xã hội, xác nhận hộ kinh doanh có doanh thu khai thuế thực tế dưới 100 triệu đồng/năm.

Huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tuyên truyền sâu rộng đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân địa phương về các chính sách hỗ trợ của Chính phủ và Kế hoạch triển khai của UBND huyện. Thực hiện chi trả kịp thời cho từng đối tượng tại trụ sở UBND xã, thị trấn hoặc thôn, tổ dân phố ngay sau khi UBND huyện có quyết định về kinh phí. Việc chi trả phải có sự giám sát chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể địa phương.

Trần Biển

 

Ngày đăng: 05/05/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*