Tin kinh tế

Yên Lạc thực hiện đồng thời các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội

Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Nguyễn Xuân Thông vừa yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; các cơ quan tỉnh đóng trên địa bàn huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao nghiêm túc thực hiện các nội dung của Văn bản số 3094/UBND-VX1 ngày 25/4/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Nhằm thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đồng thời tiếp tục phát triển kinh tế -xã hội trên địa bàn, Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Nguyễn Xuân Thông vừa yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; các cơ quan tỉnh đóng trên địa bàn huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao nghiêm túc thực hiện các nội dung của Văn bản số 3094/UBND-VX1 ngày 25/4/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó lưu ý: tinh hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, nguy cơ lây lan còn cao, yêu cầu các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân đề cao cảnh giác, tuyệt đối không thỏa mãn, lơ là, chủ quan. Phải tăng cường công tác tuyên truyền và đẩy mạnh các biệp pháp về phòng, chống dịch. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch; không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 1 m khi tiếp xúc. Đối với việc giảm, giãn số học sinh trong phòng học, bố trí giờ học, ăn trưa ... cho học sinh tại các nhà trường, Chủ tịch UBND huyện giao Phòng Giáo dục và Đào tạo và UBND xã, thị trấn chỉ đạo thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động-TB&XH, phù hợp với thực tiễn địa phương.

 

Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các địa phương cần tập trung thực hiện các biện pháp phát triển kinh tế- xã hội đi đôi với tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm hoặc có hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh.

 

Trần Biển

 

Ngày đăng: 01/05/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*