Phòng, chống Dịch Corona

Gần 150 khách hàng chịu ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 đã được Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Yên Lạc tiếp sức

Dịch bệnh Covid-19 đang làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân, nhất là các thành phần yếu thế trong xã hội như người nghèo và các đối tượng chính sách. Thời gian qua, Ngân hành Chính sách xã hội huyện Yên Lạc đã chủ động phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn theo dõi, nắm bắt diễn biến, mức độ ảnh hưởng, thiệt hại của khách hàng để triển khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn.

Sự hỗ trợ kịp thời của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Yên Lạc đã giúp
nhiều khách hàng vơi bớt khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19

Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Yên Lạc đã giải ngân kịp thời nguồn vốn tín dụng đến khách hàng, vừa hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao vừa bảo đảm an toàn cho cán bộ, người lao động và khách hàng trong bối cảnh dịch bệnh.

Đặc biệt, nhờ phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội nhận uỷ thác nắm bắt diễn biến dịch Covid-19 tại từng địa bàn thôn, xã, Ngân hàng đã triển khai đồng bộ các giải pháp xem xét, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ hoặc cho vay bổ sung giúp khách hàng khôi phục sản suất, kinh doanh; hỗ trợ xử lý nợ bị rủi ro đối với khách hàng vay vốn chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 có đủ điều kiện. Đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã tiến hành gia hạn nợ và điều chỉnh kỳ hạn nợ cho gần 150 khách hàng với dư nợ được điều chỉnh kỳ hạn và gia hạn nợ khoảng 4 tỷ đồng.

Theo: Mai Hương (Cổng TTĐT T)

 

Ngày đăng: 27/04/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*