Giải tỏa hành lang ATGT

Yên Lạc tăng cường xử lý, giải quyết tồn tại, vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai

Đến nay, UBND huyện đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 73 trường hợp với tổng số tiền xử phạt 1 tỷ 105 triệu đồng.

Tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn, UBND huyện Yên Lạc đã xây dựng kế hoạch, thành lập BCĐ thực hiện Đề án phòng ngừa ngăn chặn, chống lấn chiếm và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai do Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban. Đồng thời giao nhiệm vụ cho Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện hướng dẫn các xã, thị trấn xác định, phân loại các trường hợp vi phạm, làm cơ sở đề xuất hướng giải quyết. Các xã, thị trấn đã tổ chức cho các cá nhân, doanh nghiệp và người dân cam kết chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về đất đai trên địa bàn.

 

 

 

Tính đến hết năm 2019, toàn huyện có 602 trường hợp vi phạm lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy định xảy ra trước ngày 01/07/2014. Trong đó có 236 trường hợp vi phạm lấn đất, 06 trường hợp vi phạm chiếm đất và 360 trường hợp vi phạm do sử dụng đất sai mục đích. Số trường hợp vi phạm lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy định xảy ra sau ngày 01/7/2014 có tổng số 318 trường hợp với diện tích 109.062 m2. Đến nay, UBND huyện đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 73 trường hợp với tổng số tiền xử phạt 1 tỷ 105 triệu đồng. Các xã, thị trấn đã tổ chức cưỡng chế, giải tỏa 28 trường hợp vi phạm sử dụng đất sai mục đích. Qua các đợt giải tỏa đã góp phần dăn đe, hạn chế phát sinh mới xảy ra trên địa bàn huyện.

Cùng với đó, Công an huyện cũng đã tham mưu, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn trên địa bàn xử lý triệt để đối với 43 trường hợp tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất; củng cố hồ sơ, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 26 trường hợp; trình Chủ tịch UBND huyện ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 12 trường hợp theo thẩm quyền.

 

 

 

Tiếp tục tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai theo Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 16/3/2020 về việc thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 12/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng đất đai, huyện Yên Lạc sẽ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của các cấp ủy Đảng để thực hiện tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn, chống lấn chiếm và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn huyện. Huyện cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo sự vào cuộc đồng bộ của các ngành như: Công an, các cơ quan khối nội chính ở tỉnh để có chế tài xử lý hình sự đối với các trường họp vi phạm đất đai đã bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng cố tình tái vi phạm.

 

Trần Biển

 

 

Ngày đăng: 27/04/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*