Tin kinh tế

Yên Lạc phấn đấu thực hiện xong GPMB cho các dự án

Huyện phấn đấu thực hiện xong GPMB các dự án và toàn bộ diện tích đất dịch vụ, đất đấu giá, giãn dân tại các xã, thị trấn theo kế hoạch đề ra.

Xác định công tác bồi thường, GPMB là nhiệm vụ quan trọng, trong thời gian qua, huyện Yên Lạc đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, chế độ chính sách về đất đai, bồi thường GPMB đến các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi; đồng thời tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc bồi thường, hỗ trợ GPMB các dự án. Nhờ vậy, 18 dự án trên địa bàn huyện với diện tích GPMB là 144,2 ha đã được huyện triển khai thực hiện công tác bồi thường, GPMB. Trong đó có 03 dự án của tỉnh làm chủ đầu tư, 07 dự án do huyện làm chủ đầu tư, 04 dự án của ngành làm chủ đầu tư, còn lại 04 dự án do UBND cấp xã làm chủ đầu tư. Đối với các dự án do tỉnh làm chủ đầu tư, riêng dự án đường Vành đai 3 trong quy hoạch Giao thông - Vận tải tỉnh có chiều dài tuyến là 6.200m thuộc 6 xã: thị trấn Yên Lạc, xã Nguyệt Đức, xã Tề Lỗ, xã Yên Đồng, xã Tam Hồng, xã Yên Phương, huyện đã bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công 6.100m đạt 98,3%. Các dự án do huyện làm chủ đầu tư được UBND huyện triển khai đúng tiến độ, chi trả tiền bồi thường GPMB đảm bảo theo quyết định phê duyệt. Với dự án: đường vành đai 3 huyện Yên Lạc từ vòng xuyến Mả Lọ đi TL 303 Đền Gia Loan có tổng chiều dài tuyến là 2,43 km, diện tích thu hồi 63.258 m2 của 295 hộ. Huyện đã bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý Dự án và đơn vị thi công 2,36 km, đạt 97,9%. Dự án đường đô thị Tam Hồng đoạn nối từ ĐT 304 thôn Bình Lâm đi đường Vành đai 3, đã có 84/87 hộ đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Dự án Cải tạo đường giao thông xã Đại Tự tuyến đi xã Vĩnh Ninh đã có 100% số hộ đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng.

 

 

Hiện nay các dự án còn gặp khó khăn, vướng mắc, huyện Yên Lạc đang tổ chức các buổi làm việc với UBND các xã, thị trấn để giải quyết vướng mắc của các hộ gia đình, cá nhân về bồi thường, hỗ trợ, đồng thời tuyên truyền vận động các hộ gia đình, cá nhân chấp hành chủ trương, chính sách về bồi thường, hỗ trợ theo các văn bản quy định hiện hành. Huyện phấn đấu thực hiện xong GPMB các dự án và toàn bộ diện tích đất dịch vụ, đất đấu giá, giãn dân tại các xã, thị trấn theo kế hoạch đề ra.

                                                                  

  Trần Biển

 

Ngày đăng: 22/04/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*