Phòng, chống Dịch Corona

Thực hiện quyết định của UBND tỉnh về việc tạm dừng các cơ sở kinh doanh phục vụ trên địa bàn phục vụ phòng chống dịch Covid-19

...

Nội dung Công văn

 

Ban Biên tập

 

Ngày đăng: 21/04/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*