Tin kinh tế

Yên Lạc đẩy mạnh các hoạt động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Để giảm chi thường xuyên từ ngân sách, cùng với tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, huyện thực hiện siết chặt kỷ luật tài khoá - ngân sách nhà nước.

Với mục tiêu nâng cao hiệu quả trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để phát huy cao nhất mọi nguồn lực hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân và đảm bảo an sinh xã hội, trong năm 2020, huyện Yên Lạc sẽ tập trung chống lãng phí trong sử dụng các nguồn lực, tài nguyên thiên nhiên để đưa tổng giá trị sản xuất tăng 8,4%.

Huyện sẽ siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách, tăng cường quản lý các nguồn thu và quyết liệt trong thực hiện các giải pháp chống thất thu, trốn thuế và kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách huyện.

Để thực hành tiết kiệm, UBND huyện thực hiện cơ cấu lại chi ngân sách theo hướng hiệu quả, bền vững, trong đó sẽ tăng tỷ trọng chi đầu tư cho phát triển, giảm tỷ trọng chi thường xuyên và đảm bảo chi cho hoạt động an sinh xã hội. Bên cạnh đó, huyện thực hiện công khai, minh bạch và thực hiện triệt để tiết kiệm ngay từ khâu xác định nhiệm vụ, sắp xếp và ưu tiên theo mức độ cấp thiết các khoản chi. Trong quản lý ngân sách, huyện cũng sẽ hạn chế tối đa việc ứng trước dự toán ngân sách và chi chuyển nguồn sang năm sau.

 

 

Cùng với đó, huyện thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công theo đúng quy định để góp phần chống lãng phí, thất thoát, tham nhũng, đồng thời tăng cường huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển để đạt 30% tổng chi đầu tư trong năm 2020. Để giảm chi thường xuyên từ ngân sách, cùng với tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, huyện thực hiện siết chặt kỷ luật tài khoá - ngân sách nhà nước. Theo đó để tiết kiện 10% chi thường xuyên, huyện thực hiện thắt chặt các khoản kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, công tác phí, chi tiếp khách, khánh tiết, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm; cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản.

 

Trần Biển

 

Ngày đăng: 15/04/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*