Tin kinh tế

Yên Lạc tăng cường việc chôn lấp rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh

Để khắc phục tình trạng trên, UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường, tổ chức phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải đúng quy định, đảm bảo không để phát sinh các bãi rác tự phát không đúng quy hoạch.

Trong thời gian qua, công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện đã từng bước đi vào nề nếp, 100% các xã, thị trấn đã có các hơp tác xã hoặc t dịch vụ vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, việc xử lý rác thải còn rất nhiều khó khăn, bất cập, hầu hết các bãi rác thải đều trong tình trạng quá tải, chỉ là nơi tập kết, chôn lấp tạm thời, không đảm bảo hp vệ sinh.

 

 

 

Đ khắc phục tình trạng trên, UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường, tổ chức phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải đúng quy định, đảm bảo không để phát sinh các bãi rác tự phát không đúng quy hoạch. Huyện cũng yêu cầu các xã, thị trấn lựa chọn địa điểm chôn lấp rác thải sinh hoạt hp vệ sinh phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản về: địa điểm bãi chôn lấp phải phù hợp với quy hoạch và đảm bảo khoảng cách an toàn môi trường đến các cụm dân cư, các công trình văn hoá; quy cách bãi chôn lấp phải có thời gian sử dụng từ 3 đến 5 năm. Việc thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt về bãi rác phải đảm bảo theo quy trình xử lý và sau khi đóng bãi chôn lấp phải có các biện pháp phòng ngừa nguy hiểm.

 

 Trần Biển

 

Ngày đăng: 07/04/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*