Thời sự tổng hợp

Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo: ra quân giải toả hành lang ATGT trên các tuyến đường.

Qua kiểm tra công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hành lang ATGT trên một số tuyến đường thuộc các xã, thị trấn, cơ quan chức năng của huyện vẫn thấy tình trạng người dân tự ý trồng, dâm các loại cây như: cây chuối, cây chứng cá … là những cây không thuộc cây đô thị trồng hai bên đường. Mặt khác, các loại cây này khi được trồng sẽ phá hoại kết cấu nền, mặt đường và làm khuất tầm nhìn khi tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông trên các tuyến đường.

Để đảm bảo ổn định kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, tạo sự thông thoáng trên các tuyến đường góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND huyện đã yêu cầu UBND các xã, thị trấn; thành viên Ban ATGT huyện phụ trách xã, thị trấn và Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện triển khai ngay các nhiệm vụ để ra quân giải toả hành lang ATGT trên các tuyến đường.

Theo đó, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn nhanh chóng kiện toàn Ban chỉ đạo ATGT, xây dựng Kế hoạch ra quân giải toả hành lang ATGT chặt bỏ những cây trồng không đúng quy định trên lề đường, hành lang các tuyến đường. Thời gian xong trước 31/3/2020. Thông báo trên hệ thống loa truyền thanh của xã, thị trấn để người dân được biết về kế hoạch ra quân giải toả để người dân tự thu hoạch hoặc chặt bỏ những cây không đúng quy định do tự ý trồng trên hành lang đường. Trường hợp các hộ dân cố tình không tự chặt bỏ, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn tổ chức lực lượng ra quân giải toả ATGT, chặt bỏ các loại cây trồng không đúng quy định trên lề đường, hành lang.

Thành viên BCĐ ATGT phụ trách xã, thị trấn và Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo phải tăng cường đến địa bàn được phân công, phụ trách để chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở UBND các xã, thị trấn thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về đảm bảo ATGT giải toả hành lang lòng đường.

 

Trần Biển

 

 

Ngày đăng: 27/03/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*