Thông tin văn bản

Công văn: tạm dừng các hoạt động tập trung đông người và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

tạm dừng các hoạt động tập trung đông người và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

 

Ban Biên tập

 

Ngày đăng: 27/03/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*