Phòng, chống Dịch Corona

Công văn: rà soát các trường hợp khám chữa bệnh tại Bệnh viên Bạch Mai từ ngày 10/3/2020 đến nay

rà soát các trường hợp khám chữa bệnh tại Bệnh viên Bạch Mai từ ngày 10/3/2020 đến nay

 

Ban Biên tập

 

 

Ngày đăng: 26/03/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*