Tin Văn Hóa xã hội

Yên Lạc giải quyết đạt 100% hồ sơ thuộc lĩnh vực xây dựng cơ bản

Từ đầu năm 2020 đến nay, Yên Lạc đã thực hiện có hiệu quả công tác công tác này và đã khắc phục được tình trạng gây phiền hà cho tổ chức và công dân

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính để tạo môi trường thuận lợi thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển, qua đó đáp ứng tốt hơn yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập kinh tế quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếp tục duy trì tốc độ phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp, từ đầu năm 2020 đến nay, Yên Lạc đã thực hiện có hiệu quả công tác công tác này và đã khắc phục được tình trạng gây phiền hà cho tổ chức và công dân. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của huyện đã tiếp nhận và giải quyết đúng hạn đạt 100% hồ sơ cấp phép xây dựng, đăng ký và cấp giấy phép kinh doanh; Lĩnh vực quản lý đất đai, môi trường giải quyết trước và đúng hạn 360/435 hồ sơ, đạt 82,8%; Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội tiếp nhận và giải quyết đúng hạn 325/456 hồ sơ, đạt 71% và giải quyết trước hạn 29% hồ sơ. Tại các xã, thị trấn, lĩnh vực quản lý đất đai giải quyết trước và đúng hạn 377/379 hồ sơ, đạt 99,5%; Lĩnh vực Xây dựng cơ bản giải quyết đạt 100%; Lĩnh vực Hộ khẩu giải quyết đạt gần 92%; Lĩnh vực Chứng thực, Hộ tịch, Lao động TB&XH giải quyết trước và đúng hạn hơn 7.400 hồ sơ, đạt 100%.

 

 

Trong cải cách thủ tục hành chính, UBND huyện đã tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, đồng thời đảm bảo công khai minh bạch các thông tin về thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức tiếp nhận, thực hiện và giám sát việc thực hiện các thủ tục hành chính. Huyện thực hiện công khai các thủ tục hành chính lên bảng điện tử hiện đại, niêm yết công khai theo đúng quy định.

Trong cải cách tổ chức bộ máy hành chính và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, huyện tiến hành phân loại đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn và đổi mới, nâng cao một bước chất lượng đội ngũ công chức theo Kế hoạch số 144 của Huyện uỷ. Bên cạnh đó, huyện đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, phân công nhiệm vụ từng cán bộ, công chức đảm nhiệm các nhiệm vụ chính và kiêm nhiệm một số công việc khác để đảm bảo không chồng chéo, không bỏ sót và gắn trách nhiệm chuyên môn với thực tiễn cơ sở.

Hiện nay, huyện đang tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền trong công tác cải cách hành chính; thực hiện công khai rộng rãi các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, đặc biệt là các thủ tục về lĩnh vực đất đai, tài chính, xây dựng … tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch và giám sát việc thực hiện.

 

Trần Biển

 

Ngày đăng: 26/03/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*