Tin kinh tế

Yên Lạc hoàn thành việc giao đất dịch vụ

Nếu cuối tháng 6/2018, toàn huyện mới giao gần 50% diện tích đất dịch vụ thì đến hết năm 2019, huyện đã bàn giao 7,1 ha, đạt 100%.

 

Xác định công tác giao đất dịch vụ là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương, đồng thời ổn định cuộc sống cho những hộ dân có diện tích đất bị thu hồi, thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Yên Lạc đã triển khai các giải pháp đồng bộ, quyết liệt nhằm hoàn thành đúng tiến độ được giao. Để thực hiện việc giao đất dịch vụ cho dân đảm bảo công khai, minh bạch, UBND huyện Yên Lạc đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chính sách đất dịch vụ; giao nhiệm vụ cho từng thành viên Ban chỉ đạo phụ trách từng xã, thị trấn. Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong thực hiện các quy định của Nhà nước về đất đai, hàng tuần, đồng chí Chủ tịch UBND huyện trực tiếp nghe lãnh đạo UBND xã, thị trấn báo cáo tiến độ, đưa ra giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác chi trả đất dịch vụ của từng địa phương. Nhờ vậy, tiến độ giao đất dịch vụ của huyện chuyển biến tích cực. Nếu cuối tháng 6/2018, toàn huyện mới giao gần 50% diện tích đất dịch vụ thì đến hết năm 2019, huyện đã bàn giao 7,1 ha, đạt 100%. Trong số đó, có gần 7 ha diện tích đất dịch vụ đã chỉ ngoài thực địa, hơn 1 ha diện tích đất dịch vụ được thực hiện trả bằng tiền. Huyện có 2 xã là Văn Tiến và Trung Kiên đã thực hiện hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất tại thực địa.

 

Trần Biển

 

Ngày đăng: 26/03/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*