Phòng, chống Dịch Corona

Lời kêu gọi: "Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19" của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc

Lời kêu gọi: "Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19" của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc

 
 

 

BBT

 

Ngày đăng: 20/03/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*