Xây dựng nông thôn mới

Kinh tế Yên Lạc khởi sắc sau 5 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2015 - 2020

Những năm qua, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện Yên Lạc đã được đẩy mạnh và đi vào thực chất và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, tạo khí thế thi đua sôi nổi và góp phần động viên, khích lệ tinh thần hăng say lao động, sáng tạo, của các tầng lớp nhân dân để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng huyện nhà ngày càng vững mạnh.

Trong phát triển kinh tế, huyện đã huy động sức mạnh tổng hợp của giai cấp nông dân và các thành phần kinh tế, khai thác có hiệu quả tiềm năng, nội lực. Các cấp, các ngành đã khéo léo lồng ghép các nội dung của phong trào thi đua yêu nước bằng nhiều phong trào lao động như: phong trào “sản xuất kinh doanh giỏi”,  phong trào “áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất ”, phong trào “giúp nhau xoá đói giảm nghèo ”, “lập thân, lập nghiệp”, “giỏi việc nước, đảm việc nhà”… tạo nên khí thế thi đua sôi nổi với mục tiêu đạt hiệu quả cao nhất đề ra. Nhờ vậy, 5 năm qua, kinh tế huyện nhà tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao, tổng giá trị sản xuất đạt 10.653 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 9,22%/năm. Trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, nổi lên là các hoạt động thi đua ứng dụng khoa học kỹ thuật, tiến bộ mới vào sản xuất nhằm nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp. Hiện nay, nhiều giống cây trồng có chất lượng được đưa vào sản xuất; cơ cấu giống lúa chất lượng chiếm 64%; năng suất cây trồng hằng năm đều tăng, sản lượng lương thực có hạt đạt 67.623 tấn; giá trị thu được trên 1ha canh tác đạt 150,5 triệu đồng (tăng 5,4 triệu đồng so với năm 2015). Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên một số diện tích đất vùng bãi kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả như bưởi Diễn, chuối, đu đủ, cam canh…đã đem lại hiệu quả kinh tế cao, hình thành trang trại cây ăn quả cho thu nhập từ 800 đến 1.200 triệu đồng/năm. Từ đây, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong các phong trào thi đua đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật, phong trào đưa các giống cây trồng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất như: HTX nông nghiệp Vĩnh Trung; các mô hình trồng cây ăn quả như hộ ông Nguyễn Văn Hải (thôn Đại Tự 1 – xã Đại Tự), bà Phùng Thị Nhị (thôn Trung Giang – xã Trung Kiên), ông Thiều Văn Quỳnh (thôn Xuân Đài – xã Nguyệt Đức)… cho thu nhập mỗi năm trên 500 triệu đồng. Huyện cũng tích cực triển khai thực hiện các mô hình, đề án phát triển kinh tế trong nông nghiệp có gắn kết giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm như: mô hình trồng chuối tiêu hồng xã Liên Châu, mô hình trồng ớt ở Nguyệt Đức nằm trong chương trình nghiên cứu KH&CN rau quả an toàn theo chuỗi liên kết, mô hình thí điểm sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Hồng Phương… Các mô hình trên đã cho hiệu quả, chất lượng sản phẩm an toàn, việc tiêu thụ sản phẩm đảm bảo ổn định, không xảy ra tình trạng dư thừa, mất giá.

 

 

 

Chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện được phát triển theo hướng sản xuất trang trại chăn nuôi quy mô lớn, xây dựng chuồng trại khép kín, đảm bảo an toàn sinh học trong chăn nuôi, tránh những ảnh hưởng xấu của dịch bệnh. 5 năm qua, huyện đã có nhiều điển hình trong chăn nuôi, tiêu biểu là các hộ ông Nguyễn Ngọc Anh (thôn Nhật Chiêu – Liên Châu), hộ bà Nguyễn Thị Lý (thôn 5 – Trung Hà), ông Trương Văn Hiền (thôn 1 – Hồng Châu)… cho thu nhập từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng mỗi năm, giúp giải quyết số lượng lớn việc làm thường xuyên cho lao động tại địa phương.

Phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết 04 – NQ/HU của Huyện ủy về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, huyện đã tăng bình quân giá trị sản xuất Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp 13,8%/năm. Huyện có hàng trăm doanh nghiệp sản xuất và đã đưa vào sử dụng 04 cụm công nghiệp: CCN Tề Lỗ, CCN Yên Đồng, CCN thị trấn Yên Lạc; CCN Đồng Văn. Các CCN này đã có bước phát triển tập trung, có một số cơ sở đầu tư mở rộng quy mô, dây chuyền sản xuất với giá trị hàng trăm tỷ đồng. Bên cạnh đó, huyện Yên Lạc cũng quan tâm duy trì các làng nghề truyền thống, có nhiều chính sách khuyến khích sản xuất đối với các làng nghề như: làng nghề mộc ở thị trấn Yên Lạc, xã Yên Phương; làng nghề chế biến tơ nhựa Tảo Phú - Tam Hồng; chế biến bông vải sợi ở thôn Gia – Yên Đồng…giúp giải quyết việc làm cho hơn 4.500 lao động với mức lương khá. Bên cạnh những làng nghề truyền thống là thế mạnh của Yên Lạc, trên địa bàn huyện còn xuất hiện những ngành nghề mới, hoạt động có hiệu quả như: chế biến nông sản; đan lát, mây tre đan; nghề mộc, sản xuất vật liệu xây dựng; nghề sản xuất chạc đay; cơ khí, gò rèn…góp phần không nhỏ vào việc chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn.

Cùng với chú trọng phát triển sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, huyện Yên Lạc đã thực hiện mở rộng, phát triển một số loại hình dịch vụ theo hướng chất lượng cao, chuyên nghiệp hóa – hiện đại hóa, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, từng bước nâng cao đời sống của nhân dân. Các điểm kinh tế như: Thị trấn Yên Lạc, Tam Hồng, Tề Lỗ, Yên Đồng, Liên Châu, Nguyệt Đức kết hợp với 07 chợ nông thôn đã tạo thành mạng lưới thương mại rộng khắp trên địa bàn huyện, tạo điều kiện trao đổi, giao lưu hàng hóa, thúc đẩy phát triển các ngành sản xuất, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn. Đến nay, tổng giá trị sản xuất thương mại – dịch vụ toàn huyện đạt 2.956 tỷ đồng, tăng bình quân 7,6%/năm.

Nhìn lại kết quả trên cho thấy, sau 5 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước, kinh tế Yên Lạc đã có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Yên Lạc phấn đấu đến năm 2025, huyện cơ bản trở thành huyện công nghiệp – dịch vụ - nông nghiệp, có kinh tế phát triển bền vững, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đẹp về cảnh quan và sạch về môi trường, mạnh về an ninh – quốc phòng. Trong thời gian tới, các cấp, các ngành trong huyện tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và trách nhiệm của người đứng đầu. Đồng thời tiếp tục xây dựng, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; chú trọng công tác khen thưởng, tôn vinh các điển hình tiên tiến, góp phần khích lệ, động viên các tầng lớp nhân dân và thúc đẩy phong trào thi đua ngày càng phát triển.

Kiều Nguyệt

 

 

Ngày đăng: 19/03/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*