Tin kinh tế

Yên Lạc đặt ra mục tiêu sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Để sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong giai đoạn 2020 – 2025, huyện Yên Lạc đang tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền sử dụng hiệu quả năng lượng, bảo vệ môi trường, thúc đẩy bảo tồn năng lượng trong các hoạt động công nghiệp và xanh hoá nguồn sản xuất điện năng.

Không ngừng nâng cao kỹ năng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong cộng đồng, tạo sự chuyển biến từ nhận thức sang các hành động cụ thể để sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, huyện Yên Lạc đang tăng cường vai trò quản lý nhà nước bằng các phương án với mục tiêu cụ thể. Theo đó huyện sẽ xây dựng mô hình quản lý năng lượng trong cơ sở sản xuất trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và hộ gia đình. Xây dựng được mô hình quản lý này, huyện sẽ có khoảng 70% doanh nghiệp, toà nhà thuộc danh mục cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm và sử dụng nhiều năng lượng vào năm 2025. Cùng với hỗ trợ, khuyến khích các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và hộ gia đình sử dụng năng lượng mặt trời trong các trụ sở, toà nhà, khách sạn và trong tiêu dùng sinh hoạt, huyện cũng thực hiện đầu tư cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật giao thông đô thị, trong đó ưu tiên phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng có áp dụng công nghệ cao và năng lượng mới trong hoạt động. Đối với các cơ quan, đơn vị chi phí hoạt động từ ngân sách nhà nước, huyện chỉ đạo 100% các công trình xây dựng mới hoặc cải tạo lại tuân thủ các quy định chuẩn kỹ thuật quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, áp dụng công nghệ hiện đại và lưới điện thông minh. Với hệ thống chiếu sáng công cộng, huyện thực hiện thay thế hệ thống đèn chiếu sáng cũ bằng đèn tiết kiệm điện, hiệu suất cao.

 

 

Để sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong giai đoạn 2020 – 2025, huyện Yên Lạc đang tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền sử dụng hiệu quả năng lượng, bảo vệ môi trường, thúc đẩy bảo tồn năng lượng trong các hoạt động công nghiệp và xanh hoá nguồn sản xuất điện năng.

Trần Biển

 

 

 

Ngày đăng: 19/03/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*