Xây dựng nông thôn mới

Những kết quả từ công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Yên Lạc

Nhờ nỗ lực trong thực hiện công tác giảm nghèo, huyện Yên Lạc đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Số hộ nghèo, cận nghèo năm sau đều giảm so với năm trước, đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người dân đã được nâng lên rõ rệt, cơ sở hạ tầng thiết yếu từng bước được đầu tư, xây dựng... Đó là những “trái ngọt” mà cán bộ và nhân dân huyện Yên Lạc đạt được sau 05 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 -2020.

Thực hiện kế hoạch của UBND huyện về việc thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã thực hiện đảm bảo đúng tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và đạt được những kết quả rất đáng mừng trong công tác giảm nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện chỉ còn 1,35% (tương đương 600 hộ); hộ cận nghèo còn 2,65% (tương đương 1.178 hộ); số lao động có việc làm thường xuyên đạt trên 95%; số lao động có việc làm mới đạt 3.000 lao động/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 74%. Để công tác giảm nghèo bền vững đạt được kết quả cao nhất, huyện Yên Lạc đã thực hiện nhiều chính sách thiết thực cho nhân dân như: chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, người nghèo; chính sách khám chữa bệnh cho người nghèo, người cận nghèo; chính sách hỗ trợ trong giáo dục đào tạo; chính sách hỗ trợ người nghèo về nhà ở; chính sách hỗ trợ tiền điện, nước sinh hoạt cho hộ nghèo… Trong hỗ trợ chính sách tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo, người nghèo, huyện Yên Lạc đã xác định: hỗ trợ tín dụng cho phát triển sản xuất trong công tác giảm nghèo thực chất là hỗ trợ sản xuất nông nghiệp vì sản xuất nông nghiệp để thoát nghèo không cần nhu cầu vốn quá lớn, chu kỳ sản xuất ngắn giúp quay vòng vốn nhanh. Thực tế cho thấy, tiền năng và vai trò của nông nghiệp là rất to lớn, đặc biệt là đối với công tác giảm nghèo. Vì vậy, từ năm 2016 đến 2019, huyện Yên Lạc đã cho 1.473 lượt hộ nghèo vay vốn với tổng kinh phí là gần 80 tỷ đồng để phát triển kinh tế gia đình, tổng dư nợ đến cuối năm 2019 đạt hơn 43 tỷ đồng. Số hộ cận nghèo được vay vốn đạt 1.481 lượt hộ với tổng kinh phí thực hiện là hơn 75 tỷ đồng, tổng dư nợ đến nay đạt 50 tỷ đồng. Từ hoạt động cho vay sản xuất kinh tế, trên địa bàn huyện đã xuất hiện những cách làm hay, nhiều mô hình được hỗ trợ cây, con giống đã phát huy được hiệu quả kinh tế, phát huy được tiềm năng, thế mạnh của địa phương vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Điển hình như các mô hình trồng bí đỏ ở xã Tề Lỗ, Tam Hồng; trồng chuối tiêu hồng, bưởi năm roi ở Liên Châu, Hồng Châu, Nguyệt Đức; lúa lai cao sản, đậu tương ĐT 26, cà chua lai ghép, dưa hấu ở các xã: Hồng Châu, Đại Tự; trồng cây ăn quả ở xã Trung Kiên, Liên Châu…cho các hộ dân thu nhập từ 300- 500 triệu đồng/ha. Các mô hình trang trại và phát triển kinh tế hộ như: gà, vịt, cá rô-phi đơn tính, mô hình nuôi lợn nái ngoại…ngày càng được mở rộng.

 

 

Song song với việc hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, huyện Yên Lạc cũng đã cấp 45.436 thẻ BHYT miễn phí cho người nghèo với tổng kinh phí hơn 29 tỷ đồng, có 57 ngôi nhà của hộ nghèo được xây mới và sửa chữa với tổng kinh phí hơn 4 tỷ đồng.  Đây là giải pháp, đồng thời cũng là sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với những người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giúp họ giảm bớt gánh nặng về tài chính khi bị ốm đau, bệnh nặng, tiến tới nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Huyện cũng đã giải quyết chính sách cho trên 13.000 lượt đối tượng, duy trì thực hiện chính sách ưu đãi cho hơn 4.000 người hưởng trợ cấp hàng tháng, trên 2.800 lượt đối tượng được hưởng ưu đãi trong giáo dục đào tạo, hơn 5.000 đối tượng được hưởng BHYT…

Không dừng lại ở những “trái ngọt” thu được, Đảng bộ và nhân dân Yên Lạc tiếp tục đề ra những mục tiêu mới trong công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025:  phấn đấu giảm từ 1,0% - 1,5% hộ nghèo/năm trong những năm tiếp theo; đến năm 2025 tỉ lệ hộ nghèo còn dưới 2%, hộ cận nghèo còn 2% (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2020-2025); số lao động có việc làm thường xuyên đạt 97%; số lao động có việc làm mới đạt 3.200 lao động/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%. Để đạt được những mục tiêu trên, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Yên Lạc cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền về tiếp cận nghèo đa chiều, về mục tiêu giảm nghèo bền vững, tạo sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong triển khai thực hiện mục tiêu giảm nghèo trong giai đoạn tiếp theo. Đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo; gắn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

 

 Kiều Nguyệt

 

 

Ngày đăng: 13/03/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*