Tin An ninh quốc phong

Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên của nhân dân

Thời gian qua, Công an huyện Yên Lạc đã tích cực bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, vận động người dân chấp hành pháp luật, thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Công an huyện đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Để nâng cao nhận thức của người dân, lực lượng công an phối hợp với các trưởng xóm, người có uy tín trong cộng đồng tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân, từ đó vận động người dân tham gia giữ gìn ANTT. Tại những địa bàn tiềm ẩn yếu tố phức tạp về an ninh nông thôn, lực lượng an ninh và công an phụ trách xã thường xuyên đến địa bàn gặp gỡ, tiếp xúc, nắm bắt tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của nhân dân, từ đó tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành các văn bản chỉ đạo kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở, không tạo thành điểm nóng. Cùng với đó, lực lượng công an huyện đã tham mưu xây dựng, củng cố, kiện toàn và duy trì hoạt động có hiệu quả các mô hình tự quản về ANTT tại khu dân cư, tổ dân phố; vận động nhân dân chấp hành tốt pháp luật về an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ, thực hiện tốt Luật Cư trú... Đến nay, huyện đã xây dựng và duy trì được 16 mô hình điểm về ANTT; 4 cụm liên kết về ANTT xóa sơ hở vùng giáp ranh; hơn 1.700 tổ liên gia tự quản; 168 tổ hòa giải, 162 tổ dân vận ở các xã, thị trấn; 7 tổ làm công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trong nhiều năm qua, những mô hình này đang phát huy hiệu quả trong việc huy động các đoàn thể chính trị - xã hội, quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo ANTT trên địa bàn huyện.

 

 

Tích cực thực hiện các phong trào thi đua trong ngành công an, lực lượng Công an huyện Yên Lạc đã thông qua nhiều hoạt động như: tổ chức ký giao ước thi đua, phát động phong trào “Công an Vĩnh Phúc tất cả vì sự bình yên của nhân dân”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phong trào “Thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và đặc biệt là phong trào thi đua “Xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”. Bên cạnh đó, công tác điều tra, truy tố, xét xử đảm bảo đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm huy động được các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân tích cực tham gia. Công an huyện cũng đã chủ động nâng cao chất lượng nắm tình hình; giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nảy sinh về an ninh trật tự ngay từ cơ sở; tăng cường thực hiện các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội; phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các ổ nhóm tội phạm hình sự, ma túy… Kết quả, 5 năm qua, lực lượng Công an huyện Yên Lạc đã phát hiện, điều tra và làm rõ 83,8% các vụ phạm pháp hình sự, 100% các vụ trọng án; trật tự ATGT được đảm bảo, đạt chỉ tiêu “3 giảm” về tai nạn giao thông. Với những kết quả đó, từ năm 2016 đến nay, Công an huyện Yên Lạc đã có 56 tập thể và 201cá nhân được các cấp khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn và thực hiện các đợt cao điểm; có 07 lượt tập thể được Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Tổng cục Cảnh sát, Tổng cục An ninh - Bộ Công an tặng Bằng khen, 18 lượt cá nhân được Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Công an tặng Bằng khen, 20 tập thể đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh, Tổng cục Chính trị CAND và Bộ Công an. Riêng tập thể Công an huyện đã 03 lần nhận C thi đua xuất sắc của UBND tỉnh, Tổng cục Chính trị và Bộ Công an.

Phát huy những thành tích đạt được, thời gian tới, Công an huyện Yên Lạc tiếp tục tăng cường công tác quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị nhằm không ngừng nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về quan điểm, lập trường chính trị, tư tưởng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

 

Kiều Nguyệt

 

Ngày đăng: 13/03/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*