Thời sự tổng hợp

Chỉ thị của BTV Huyện uỷ về tiếp tục chủ động, quyết liệt phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Mới đây, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã có Chỉ thị yêu cầu các chi, đảng bộ cơ sở, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt các nhiệm vụ cấp bách trong giai đoạn hiện nay, trong đó có nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Thời gian qua, công tác phòng, chống dịch Covid-19 được Huyện uỷ - UBND huyện chỉ đạo quyết liệt, kịp thời và đồng bộ. Đến nay, trên địa bàn huyện chưa có trường hợp nào nghi ngờ nhiễm bệnh Covid-19, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Yên Lạc nói riêng cơ bản được khống chế, đẩy lùi. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và trong nước có diễn biến phức tạp, lan rộng ra nhiều nước và vùng lãnh thổ, nhất là các quốc gia như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Italy, Iran, Singapore và một số nước khác; một số tỉnh thành có người mắc Covid-19 như: Hà Nội, Lào Cai, Huế, Bình Thuận… Xác định nguy cơ dịch bệnh có thể lây lan đến tỉnh, huyện là rất cao, tác động tiêu cực đến kinh tế của huyện nhà, nhất là sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ….., mới đây, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã có Chỉ thị yêu cầu các chi, đảng bộ cơ sở, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt các nhiệm vụ cấp bách trong giai đoạn hiện nay, trong đó có nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Về công tác phòng, chống dịch Covid-19, Ban Thường vụ Huyện uỷ yêu cầu cấp uỷ, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội xác định công tác phòng, chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách hiện nay. Người đứng đầu cấp uỷ trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn; tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tuyệt đối không đươc chủ quan, không được coi nhẹ, kiên quyết xử lý những cán bộ, đảng viên trì trệ, chủ quan, chậm chễ trong thực hiện nhiệm vụ. Nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là: Tâp trung thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, giữ vững kết quả đã đạt được; đặc biệt trú trọng đến công tác quản lý, giám sát để chủ động phát hiện sớm, cách ly kịp thời các trường hợp thuộc diện phải cách ly theo quy định của Bộ Y tế, của Thủ tướng Chính phủ. Các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tiếp tục rà soát, chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư, nhân lực phục vụ cho công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Thường trực Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ. Chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất tại cơ sở cách ly tập trung để tiếp nhận, tổ chức việc cách ly cho người từ vùng dịch ở nước ngoài nhập cảnh vào nước và từ vùng dịch trong nước về địa phương theo sự phân công của tỉnh. Ban Tuyên giáo Huyện uỷ chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện uỷ. Uỷ ban MTTQ huyện và các đoàn thể tiếp tục thực hiện tuyên truyền, thông tin đến đoàn viên, hội viên các chủ trương, biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nhất là các biện pháp cách ly đối với các trường hợp từ vùng dịch của Hàn Quốc và các nước khác về nước.

 

 

 

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong tình hình hiện nay, Ban Thường vụ Huyện uỷ yêu cầu các chi, đnagr bộ cơ sở: chủ động chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 với tinh thần và quyết tâm cao nhất; bám sát tình hình thực tiễn để có giải pháp sáng tạo, hiệu quả; nghiên cứu các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, giảm thiểu các tác động, ảnh hưởng, thiệt hại do dịch bệnh gây ra. UBND huyện chỉ đạo phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện đánh giá toàn diện ảnh hưởng của dịch bệnh, dự báo tình huống dịch, chủ động các biện pháp, giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, du lịch để thực hiện bằng được các chỉ tiêu kế hoach phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; tập trung thực hiện tốt các giải pháp thúc đẩy nhanh việc giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các dự án, công trình lớn, công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các phòng, ban, ngành, các xã, thị trấn phải rà soát các nhiệm vụ, kế hoạch trong năm 2020 để có biện pháp cụ thể và phát huy cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu, kiên quyết không để xảy ra tình trạng trì trệ trong thực hiện nhiệm vụ. BTV Huyện uỷ cũng yêu cầu UBND huyện, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị chu đáo các điều kiện; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại các cơ sở giáo dục, đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên khi trở lại học tập.

 

Trần Biển

 

Ngày đăng: 13/03/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*