Thời sự tổng hợp

Bí thư Huyện ủy Yên Lạc tiếp công dân định kỳ tháng 3/2020

Thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, ngày 10/3/2020, tại Trụ sở tiếp công dân huyện Yên Lạc, đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Huyện ủy đã chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 3/2020. Cùng tiếp công dân có lãnh đạo UBMTTQ huyện; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Huyện ủy, các cơ quan liên quan của UBND huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã: Tề Lỗ, Thị trấn Yên Lạc…

Trong ngày tiếp công dân, lãnh đạo Huyện ủy đã tiếp 04 lượt công dân. Đa số các khiếu nại, thắc mắc của người dân liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

 

 

Tiếp thu các ý kiến kiến nghị của công dân, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã trả lời, giải thích các nội dung kiến nghị, phản ánh của công dân và chỉ đạo các ngành, địa phương xem xét, có phương án giải quyết đối với từng vụ việc, đảm bảo kịp thời và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng yêu cầu bộ phận tiếp nhận đơn thư của huyện cần chọn một số vụ việc nổi cộm, phức tạp, kéo dài để tham mưu, đề xuất Bí thư Huyện ủy giải quyết trong những buổi tiếp công dân tiếp theo. Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng giao nhiệm vụ cho các ban xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc, Thanh tra huyện có trách nhiệm giám sát, đôn đốc quá trình giải quyết các kiến nghị của công dân ở các cấp, các ngành, đồng thời tăng cường công tác phối hợp, giải quyết dứt điểm, thấu đáo, khách quan, minh bạch, công khai các nội dung khiếu nại, tố cáo của công dân và báo cáo Bí thư Huyện ủy tiến độ giải quyết từng vụ việc.

 

Kiều Nguyệt

 

Ngày đăng: 11/03/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*