ĐH Đảng bộ các cấp

VKSND Huyện Yên Lạc nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp

Năm 2019, tiếp tục thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Lạc đã tích cực, chủ động thực hiện nhiều biện pháp công tác, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Thi hành án, Tòa án nhân dân… tạo được sự chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực công tác, góp phần nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trên địa bàn.

 

          Với phương châm “đoàn kết, đổi mới – trách nhiệm, kỷ cương – chất lượng, hiệu quả” Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Lạc đã đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên. Hàng năm, VKSND huyện đều làm tốt công tác quy hoạch và rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý ở từng giai đoạn; quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức lối sống và ý thức trách nhiệm cho cán bộ, kiểm sát viên… Nhờ vậy, nhận thức và hành động đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên của đơn vị theo tinh thần cải cách tư pháp ngày càng được nâng cao. Quá trình thực hiện chắc năng, nhiệm vụ của viện kiểm sát luôn gắn liền với hoạt động thực tiễn và bám sát các kế hoạch trọng tâm đề ra. Các hồ sơ nghiệp vụ được thiết lập đầy đủ; chất lượng các khâu công tác có những chuyển biến tích cực, chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa được nâng cao; các kiến nghị đã ban hành đều được chấp nhận, tiếp thu, thực hiện nghiêm túc.

          Thời gian qua, VKSND huyện Yên Lạc đã kiểm sát chặt chẽ việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Trong đó, đồng chí Viện trưởng trực tiếp chỉ đạo công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Nắm và theo dõi chặt chẽ các thông tin về vi pham, tội phạm xảy ra trên địa bàn. Phân công cho kiểm sát viên có năng lực, trình độ phụ trách khâu công tác thụ lý, giải quyết tin báo. Phối hợp với cơ quan điều tra tiến hành rà soát, phân loại tin báo hàng tuần, hàng tháng. Công tác xử lý án và kiểm sát điều tra được VKS chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra ngay ngay từ khi thụ lý, nghiên cứu hồ sơ, giai đoạn mới khởi tố vụ án, đến việc đề ra hướng yêu cầu điều tra. Đối với những tin báo phức tạp, đơn vị đã chủ động họp liên ngành hoặc báo cáo thỉnh thị xin ý kiến của các phòng nghiệp vụ để đảm bảo việc giải quyết tin báo có chất lượng, đúng thời hạn. Kiểm sát chặt chẽ các quyết định không khởi tố vụ án, thiết lập hồ sơ tin báo có chất lượng. Trường hợp người bị bắt, người bị khởi tố không nhận tội, tài liệu, chứng cứ có mâu thuẫn hoặc chưa rõ đều được kiểm sát viên thực hiện lấy lời khai người bị bắt, hỏi cung bị can trước khi xem xét, phê chuẩn nhờ vậy quá trình điều tra thu thập chứng cứ được khách quan, toàn diện, chính xác và có độ tin cậy cao, hạn chế việc xử lý oan sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Năm 2019, VKSND huyện Yên Lạc đã thụ lý 152 tin tố giác, tin báo về tội phạm, đã giải quyết được 145 tin, đạt 95,39%. Chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết tin báo và tố giác tội phạm được nâng cao với tỷ lệ giải quyết tin báo chính xác đạt 100%. Tất cả các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra do các cơ quan chuyển đến đều được giải quyết triệt để.

 

 

 

          Xác định nhiệm vụ phòng chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm, người phạm tội là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự VKSND huyện Yên Lạc đã tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra; chú trọng kiểm sát ngay từ khi tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm; kiểm sát 100% số vụ án hình sự ngay từ khi khởi tố; tham gia hỏi cung và trực tiếp hỏi cung 100% số bị can theo quy định. Bên cạnh đó, đơn vị còn chủ động, tích cực, kịp thời đề ra các yêu cầu điều tra để yêu cầu bổ sung tài liệu, chứng cứ; đảm bảo căn cứ phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, chống bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, không làm oan người vô tội.

          Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết các vụ án hình sự, VKSND huyện Yên Lạc còn chú trọng đến việc kiểm tra, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các kiểm sát viên về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử. Kiểm sát viên ngày càng có trách nhiệm, bản lĩnh và chủ động hơn trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử hình sự. Tại mỗi phiên tòa, kiểm sát viên xét hỏi và tranh luận công khai, dân chủ với những người tham gia tố tụng để làm sáng tỏ sự thật khách quan của vụ án. VKS đã kiểm sát chặt chẽ các bản án, quyết định của Tòa án, kịp thời phát hiện các tồn tại của Tòa án để ban hành kiến nghị góp phần bảo đảm toàn án ra bản án, quyết định có căn cứ, đúng pháp luật. Do vậy, năm 2019, với tổng số 106 vụ được thụ lý gồm 143 bị can, cơ quan điều tra đã giải quyết xong 85 vụ với 114 bị can, đề nghị truy tố 68 vụ với 112 bị can. Trong đó thực hiện thi hành án phạt tù có thời hạn đối với 90 người; thi hành án treo, cải tạo không giam giữ, án phạt cảnh cáo đối với 151 người. Các vụ án được đưa ra xét xử theo truy tố của VKSND không có trường hợp Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội, tuyên khác về tội danh, điều khoản so với VKS truy tố; không có trường hợp phải hủy án đề điều tra, truy tố, xét xử lại.

          VKSND huyện Yên Lạc đã tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan điều tra đẩy nhanh tiến độ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, các vụ án hình sự đặc biệt là án tham nhũng, kinh tế, chức vụ… Các vụ phạm tội hình sự  nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm được phát hiện, xử lý kịp thời, chính xác. Viện trưởng VKSND huyện đã chủ động rà soát, kiểm tra và giải quyết kịp thời những vụ án có dấu hiệu oan, sai, bỏ lọt tội phạm, các vụ án có đơn khiếu nại kêu oan và tập tring chỉ đạo xử lý việc bồi thường thiệt hại theo đúng quy định, đảm bảo phục vụ nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

          Công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và các việc khác theo quy định của pháp luật được đơn vị triển khai thực hiện tốt. Trong năm, VKSND huyện Yên Lạc đã thụ lý 458 vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình; kiểm sát 30 thông báo thụ lý vụ án về kinh doanh thương mại, 3 thông báo thụ lý án hành chính. Đã kiểm sát giải quyết 430 vụ, việc, phân công kiểm sát viên tham gia 80 phiên tòa, 9 phiên họp về các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình; kiểm sát 5 bản án, 9 quyết định đình chỉ, 9 quyết định công nhận thỏa thuận của đương sự về án kinh doanh thương mại…

 

          Trong thời gian tới, VKSND huyện Yên Lạc sẽ tiếp tục quán triệt, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của huyện liên quan đến công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm; tăng cường thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp qua đó góp phần ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tội phạm. Đồng thời quan tâm tới việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, thúc đẩy phong trào tự học tập, tự nghiên cứu, trao đổi kỹ năng nghiệp vụ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm sát viên “vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”./.

 

Thu Hằng

 

 

Ngày đăng: 10/03/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*