ĐH Đảng bộ các cấp

UB.MTTQ huyện Yên Lạc phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền TSVM

Xác định vai trò quan trọng của UB.MTTQ Việt Nam ở địa phương trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền thời kỳ đổi mới cũng chính là phương thức để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, những năm qua UB.MTTQ các cấp trên địa bàn huyện Yên Lạc đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp sáng tạo, đồng bộ mang lại hiệu quả thiết thực.

 

            Với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, các nội dung của các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được UB.MTTQ các cấp triển khai thực hiện tốt gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cở sở. Trong đó, đã phát huy hiệu quả tính dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân thông qua các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, đặc biệt ở các lĩnh vực như: công tác bình xét hộ nghèo, tuyển chọn thanh niên lên đường nhập ngũ, kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, đóng góp xây dựng nhà tình thương, thực hiện các chính sách xã hội… Năm 2019, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng, cải tạo được 217 tuyến cống rãnh thoát nước thải trong khu dân cư với tổng chiều dài 16,94km. Chỉ đạo, hướng dẫn Hội người cao tuổi các xã, thị trấn tổ chức chúc, mừng thọ cho 2.857 cụ có tuổi cao từ 79 tuổi đến trên 100 tuổi vào ngày mùng 4 tết âm lịch, đảm bảo trang trọng, tiết kiệm.

          Thực hiện cuộc vận động “ngày vì người nghèo” cũng được MTTQ từ huyện đến cơ sở triển khai thực hiện tốt. Thông qua việc tuyên truyền, vận động, năm 2019, MTTQ huyện đã trích quỹ “vì người nghèo” trao quà cho 365 học sinh nghèo vượt khó nhân dịp năm học mới với số tiền gần 183 triệu đồng; 2 hộ gia đình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà với số tiền 80 triệu đồng;  Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn đã hỗ trợ trao tặng 1.265 xuất quà nhân dịp tết Nguyên Đán với số tiền trên 984 triệu đồng và hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 33 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 2.100 triệu đồng. Các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đã tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên ủng hộ tặng 1.244 xuất quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khắn với tổng số tiền gần 703 triệu đồng… MTTQ các cấp từ huyện đến cơ sở trên địa bàn còn triển khai thực hiện giúp đỡ cây giống, con giống, vốn đầu tư, kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi, tạo điều kiện cho các hộ gia đình nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo. Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Yên Lạc tính đến đầu năm 2020 chỉ còn 1,35%, giảm 0,68% so với đầu năm 2019.

 

 

 

          Cùng với việc đẩy mạnh xây dựng khối đại đoàn kết, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thời gian qua UB. MTTQ từ huyện đến cơ sở đã phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tham gia góp ý, xây dựng pháp luật, tuyên truyền pháp luật đến các tầng lớp nhân dân; tham gia góp ý vào các dự thảo Luật do Quốc hội và các Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành. Hoạt động đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân được triển khai thường xuyên, liên tục. Những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân được các cấp ủy đảng, chính quyền giải quyết kịp thời. Hàng năm, UB.MTTQ huyện và các xã, thị trấn đều xây dựng kế hoạch, phối hợp triển khai thực hiện tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri với Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND tỉnh, Đại biểu HĐND huyện, Đại biểu HĐND các xã, thị trấn; duy trì và thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, đề nghị của công dân theo quy định của pháp luật. UB.MTTQ các cấp đã thường xuyên lắng nghe, tập hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân thông qua Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư, UB.MTTQ và các tổ chức thành viên từ huyện đến xã, thị trấn. Trong các kỳ tiếp xúc cử tri và tiếp công dân, cử tri và công dân đã có nhiều ý kiến thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, có nội dung thiết thực đến các lĩnh vực của đời sống xã hội và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà. Được sự chỉ đạo, đôn đốc của cấp có thẩm quyền, các cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở đã tiếp thu nghiên cứu trả lời thấu đáo và có biện pháp, hành động kịp thời giải quyết thấu tình đạt lý, đúng pháp luật các vụ việc, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân.

          UB.MTTQ từ huyện đến các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện tốt Quyết định 217, 218 của Bộ chính trị về đẩy mạnh các hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng động; tổ chức hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm. Hàng năm, UB.MTTQ huyện đều phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội huyện thống nhất chương trình, kế hoạch giám sát phản biện xã hội; lựa chọn các nội dung giám sát, phản biện xã hội gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, những vấn đề được đông đảo nhân dân quan tâm. Năm 2019, trên cơ sở thống nhất của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xã, thị trấn và chương trình giám sát với các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Thường trực UB.MTTQ huyện Yên Lạc đã thực hiện được 2 cuộc giám sát và phối hợp với Thường trực HĐND huyện, Ban KT-XH HĐND huyện, Viện kiểm sát nhân dân, Hội CCB huyện, Hội LHPN huyện, Hội Nông dân huyện… tổ chức được 11 cuộc giám sát;  MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các xã, thị trấn tổ chức được 68 cuộc giám sát. Các vấn đề được giám sát chủ yếu liên quan đến việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; việc thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh và các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách đảm bảo cho các hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tại các xã, thị trấn, các khu dân cư; việc thu và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân… Công tác giám sát được thực hiện đúng quy trình hướng dẫn, các cuộc giám sát đều có ý kiến của Huyện ủy – HĐND huyện, Đảng ủy – HĐND xã, thị trấn chấp thuận, sau giám sát, UB.MTTQ huyện và UB.MTTQ xã, thị trấn đều lập kiến nghị và kết quả giám sát gửi các cấp có thẩm quyền. Với việc vận động của UB.MTTQ và các đoàn thể, nhiều cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân đã tích cực tham gia công tác phòng chống tham nhũng, nhiều vụ việc có dấu hiệu vi phạm được phát hiện, xử lý nghiêm, đúng pháp luật, góp phần đẩy lùi tệ nạn tham nhũng, lãng phí, ổn định tình hình an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. UB.MTTQ các xã, thị trấn đã phát huy vị trí, vai trò của mình trong triển khai, hướng dẫn hoạt động của tổ hòa giải ở cơ sở, tham gia giải quyết các mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng dân cư với tỷ lệ hòa giải thành đạt trên 80% các vụ việc, góp phần quan trọng vào việc tạo được sự đồng thuận của người dân, từ đó người dân tích cực tham gia vào xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

            Với những kết quả đã đạt được, UB.MTTQ từ huyện đến cơ sở đã phát huy tốt vai trò của mình trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền TSVM; xây dựng đội ngũ cán bộ gần dân, lắng nghe, hiểu rõ tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân để phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn. Thông qua các hoạt động của UB.MTTQ và các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân với Đảng, chính quyền; tạo sự đồng thuận trong nhân dân, làm cho nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của các cấp chính quyền, từ đó cùng chung sức, đồng lòng tích cực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - chính trị của huyện nhà, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra./.

 

Thu Hằng

 

 

 

Ngày đăng: 19/02/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*