Thông tin văn bản

Quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho người bị cách ly y tế, người bị kiểm soát ra vào và người tham gia trực tại các chốt, trạm kiểm dịch ở các vùng có dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Ngày 12/02/2020, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho người bị cách ly y tế tại các cơ sở điều trị, cơ sở cách ly tập trung; người thường trú, tạm trú tại địa phương có dịch bị kiểm soát ra vào theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; hỗ trợ người tham gia trực tiếp tại các chốt, trạm kiểm dịch ở các đầu mối giao thông ra vào vùng có dịch do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, mức hỗ trợ tiền ăn là 60.000 đồng/người/ngày đối với trường hợp cách ly tại cơ sở điều trị, cơ sở cách ly tập trung và 40.000 đồng/người/ngày đối với người thường trú, tạm trú tại địa phương có dịch bị kiểm soát ra vào theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Hỗ trợ 200.000 đồng/người/ngày làm việc; 400.000 đồng/người/ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết đối với người tham gia trực tại các chốt, trạm kiểm dịch ở các đầu mối giao thông ra vào vùng có dịch trên địa bàn tỉnh.

Thời gian thực hiện Nghị quyết này từ ngày 13/02/2020 đến hết thời gian cách ly đối với những người bị cách ly, người bị kiểm soát ra vào và đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền về thôi lập chốt, trạm kiểm dịch đối với những người tham gia trực tại các chốt, trạm kiểm dịch ở các đầu mối giao thông ra vào vùng có dịch trên địa bàn tỉnh.

 

 

Toàn văn Nghị quyết

                                                                                         

     Hồng Dinh

 

Ngày đăng: 18/02/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*