ĐH Đảng bộ các cấp

MTTQ xã Trung Hà với cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”

Từ năm 2013 đến nay, hàng năm, xã Trung Hà có từ 91,9% - 93% gia đình đạt gia đình văn hóa.

 

Giữ vai trò nòng cốt trong cuộc vận động, tổ chức thực hiện cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, những năm qua Mặt trận tổ quốc xã đã có nhiều sáng tạo trong triển khai. Đội ngũ cán bộ mặt trận luôn bám sát địa bàn, có nhiều phương pháp linh hoạt trong công tác vận động nhân dân như: tổ chức đăng ký danh hiệu “gia đình văn hóa”, “khu dân cư văn hóa”, ký cam kết theo các nội dung triển khai, tổ chức hội nghị bình xét đảm bảo dân chủ, chính xác, công khai. Nhờ phối hợp lồng ghép thực hiện phong trào với các chương trình mục tiêu quốc gia đã mang lại hiệu quả thiết thực, phát huy được sức mạnh, sức sáng tạo của nhân dân bằng hoạt động tự quản ở cộng đồng dân cư. Các tổ liên gia tự quản ở 10 khu dân cư hoạt động hiệu quả, đã tham gia hòa giải thành công 90 việc mâu thuẫn trong nhân dân, động viên nhân dân xây dựng nếp sống văn minh thôn, xóm, đảm bảo an ninh trật tự.

Cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục được triển khai theo hướng đổi mới về nội dung và phương thức thực hiện, kịp thời điều chỉnh, phù hợp với chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước. Các ban công tác mặt trận khu dân cư đã tổ chức nhiều cuộc họp dân ở khu dân cư để nhân dân thảo luận, bàn bạc, góp ý kiến vào dự thảo các đề án, quy hoạch xây dựng nông thôn mới. UB.MTTQ xã và các tổ chức thành viên đã bám sát địa bàn dân cư và hộ gia đình để triển khai các phong trào, các cuộc vận động, góp phần cổ vũ, động viên nhân dân chủ động phát triển sản xuất, kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giảm nghèo bền vững và làm giàu chính đáng. Đến nay, bộ mặt nông thôn trên địa bàn xã đã có nhiều đổi thay, hệ thống cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm... được đầu tư xây dựng và cải tạo khang trang, đồng bộ; môi trường sống được cải thiện. Cơ sở vật chất nhà văn hóa thôn được đầu tư, đã có khu vui chơi thể thao đảm bảo tiêu chí nông thôn mới. Các hoạt động văn hóa thể thao diễn ra sôi nổi, thường xuyên, thu hút đông đảo người dân tham gia.

 

 Các pháp lệnh tôn giáo, tín ngưỡng được triển khai thực hiện tốt. Nhân dân trong xã đã có ý thức tiết kiệm, văn minh trong tổ chức việc cưới, việc tang.Việc mừng thọ được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, không có trường hợp khao thọ và mừng thọ trái ngày. Nhân dân đã chấp hành nghiêm việc quy hoạch và xây cất mồ mả theo quy ước của địa phương. Từ năm 2013 đến nay, hàng năm, toàn xã có từ 91,9% - 93% gia đình đạt gia đình văn hóa./.

 

Thu Hằng

 

 

Ngày đăng: 14/02/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*