Tin An ninh quốc phong

Hội Phụ nữ huyện Yên Lạc ra mắt CLB Phụ nữ nông dân với pháp luật tại xã Trung Hà

Hội LHPN huyện Yên Lạc vừa cho ra mắt CLB phụ nữ nông dân với pháp luật chi hội phụ nữ thôn 9 xã Trung Hà.

 

 

CLB phụ nữ nông dân với pháp luật chi hội phụ nữ thôn 9 xã Trung Hà được thành lập với Ban chủ nhiệm gồm 5 thành viên và 50 hội viên phụ nữ nông dân. CLB sinh hoạt định kỳ 6 tháng 1 lần với mục đích nhằm tập hợp vận động tuyên truyền chị em hội viên phụ nữ chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương, động viên chồng, con, người thân trong gia đình cam kết không có hành động vi phạm pháp luật cùng nhân dân địa phương giữ gìn an ninh trật tự và đoàn kết giúp đỡ nhau trong phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống. Cùng với đó, CLB khi đi vào hoạt động sẽ tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật phòng chống tệ nạn xã hội, luật phòng chống buôn bán phụ nữ trẻ em, luật bảo vệ chăm sóc trẻ em, đồng thời sẽ tổ chức nhiều hoạt động tư vấn, hỗ trợ kiến thức KHKT trong sản xuất, chăn nuôi, luật pháp, các kiến thức nuôi dạy con theo khoa học và xây dựng gia đình hạnh phúc, tạo điều kiện để các thành viên trong CLB được tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

 

Th:Trần Biển - Đài TT Yên Lạc

 

Ngày đăng: 07/08/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*