Tin An ninh quốc phong

Năm 2019, Yên Lạc khởi tố 27 vụ án liên quan đến ma túy

Thực hiện chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới trên địa bàn huyện, Yên Lạc đã đạt được những kết quả quan trọng.

 

           Thời gian qua, Huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật; thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống ma túy trên địa bàn. MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn huyện đã xây dựng chương trình hành động, tổ chức phát động phong trào “toàn dân tham gia phòng chống ma túy” gắn với cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ” và các phong trào thi đua khác để xây dựng khu dân cư, tổ dân phố, xã, thị trấn không có ma túy. Các cơ quan chức năng của huyện đã chủ động triển khai có hiệu quả các quy chế phối hợp trong đấu tranh, phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự ATXH; tăng cường thông tin, truyền thông về hoạt động phòng chống ma túy, tuyên truyền phổ biến pháp luật trên Đài truyền thanh huyện, Cổng Thông tin giao tiếp điện tử huyện, cuốn Thông tin kinh tế - xã hội huyện, Đài truyền thanh các xã, thị trấn, qua các hội nghị, các cuộc họp… Nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể các cấp đối với công tác phòng, chống ma túy được nâng lên. Mỗi cán bộ, đảng viên đã phát huy được vai trò tiên phong gương mẫu trong phòng chống ma túy; có trách nhiệm tuyên truyền, vận động gia đình, người thân và nhân dân nơi cư trú thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng chống ma túy.

 

 

 

          Năm 2019, huyện Yên Lạc đã phát huy tốt vai trò nòng cốt của các cơ quan chuyên trách, đặc biệt là vai trò chủ trì công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy của lực lượng công an nhân dân, chủ động năm chắc tình hình, đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển, tang trữ trái phép chất ma túy. Phân công trách nhiệm rõ ràng và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trong công tác phòng chống ma túy; đẩy mạnh công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy. Thường xuyên rà soát, thống kê, thu thập số liệu, tình hình sử dụng, tồn trữ tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc thú y có chứa tiền chất ma túy; tổ chức công tác nắm tình hình, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm; tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh việc bắt giữ, điều tra các vụ án về ma túy; công tác xử lý chất ma túy, tiền chất đảm bảo đúng các quy định của pháp luật.  Nhờ vậy, tình hình tội phạm về tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện cơ bản được kiềm chế. Trong năm Công an huyện đã đấu tranh, triệt xóa được một số điểm mua bán ma túy mới phát sinh, chủ yếu là các vụ mua bán nhỏ, lẻ nhưng vẫn tiền ẩn phức tạp. Lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt 36 vụ mua bán, tang trữ, sử dụng trái phép chất ma túy với 71 đối tượng (tăng 5 vụ so với cùng kỳ năm 2018); thu giữ 63,1139g ma túy, 28,4322g ma túy tổng hợp, 29,5824g ma túy đá, 8,8509g ketamine và một số tang vật khác liên quan. Đã khởi tố 27 vụ với 27 bị can; xử lý hành chính 09 vụ với 44 đối tượng./.

Thu Hằng

 

 

Ngày đăng: 13/01/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*